Βγήκε η ΚΥΑ για το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς στα φαρμακεία

26.05.2016 11:38

Μόνο σε ΕΠΕ με συνεταίρο φαρμακοποιό οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων σε ιδιώτες

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Τις προϋποθέσεις, για να ανοίξει ένας ιδιώτης φαρμακείο, ορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και την οποία συνυπογράφουν οι υπουργοί Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης και Υγείας Ανδρέας Ξανθός.
 
Μεταξύ των όρων προβλέπεται ότι με τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει συνέταιρος φαρμακοποιός, ο οποίος θα πρέπει να έχει μερίδιο τουλάχιστον 20%, θα μπορούν πλέον να δίδονται οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων και σε ιδιώτες.
 
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΚΥΑ, οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων θα χορηγούνται σε φαρμακοποιούς (άνδρες ή γυναίκες) κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού της Ελλάδας ή κράτους-μέλους της ΕΕ, καθώς και σε άλλα φυσικά πρόσωπα πολίτες της Ελλάδας ή κράτους-μέλους της ΕΕ, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας των φαρμακείων, με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη και θα δηλώνονται στον οικείο φαρμακευτικό σύλλογο εντός 60 ημερών από τη λήψη της.
 
Άδεια ίδρυσης φαρμακείου δεν θα χορηγείται σε νομικά πρόσωπα, εκτός εάν πρόκειται για συνεταιρισμούς φαρμακοποιών μελών της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ). Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται προηγούμενη αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ της ΟΣΦΕ. 

Δέκα άδειες ανά φυσικό πρόσωπο έως το 2020

Κάθε άδεια ίδρυσης αντιστοιχεί σε ένα κατάστημα ή υποκατάστημα φαρμακείου. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός χορηγούμενων αδειών στο ίδιο φυσικό πρόσωπο αυξάνεται κατά μία άδεια κατ’ ανώτατο όριο κατ’ έτος, μέχρι το 2020, οπότε και ορίζεται ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός οι δέκα άδειες σε πανελλαδική κλίμακα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ, για το 2016, επιτρέπεται η χορήγηση μέχρις έξι αδειών στο ίδιο πρόσωπο, για το 2017 μέχρι επτά για το 2018 μέχρι οκτώ, για το 2019 μέχρι εννιά και για το 2020 μέχρι δέκα αδειών στο ίδιο φυσικό πρόσωπο.
 
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine

baba