Αυτός είναι ο πρώτος αντικαπνιστικός νόμος που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα -Επί Οθωνα

18.03.2017 14:29

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Με αφορμή την συζήτηση για την απαγόρευση του καπνίσματος, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή, έρχεται στο φως για πρώτη φορά το έτος που πραγματοποιήθηκε η πρώτη εφαρμογή αυτού του νόμου.
 
Σύμφωνα με δημοσίευμα ιστορικού αναλυτή που δημοσιεύει το Saronic Magazine, γίνεται γνωστό ότι η πρώτη απαγόρευση που έγινε στον Ελληνικό χώρο ήταν το 1856.
 
Παράλληλα να σημειώσουμε πως η Ελλάδα αναφέρεται ως η χώρα με τους περισσότερους νόμους, και στις περισσότερες φορές, πολύ καλύτερους από άλλων χωρών. Ωστόσο με μία μικρή διαφορά, ότι ποτέ δεν εφαρμόζονται..
 
Όπως φαίνεται η απαγόρευση την εποχή εκείνη δεν πραγματοποιήθηκε για λόγους υγείας, αλλά εξ αιτίας των πολλών πυρκαγιών από τσιγάρα ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η γραφή είναι η ίδια με διαφορά το τονικό. 

Ολόκληρο το διάταγμα της εποχής εκείνης: 

«ΔΙΑΤΑΓΜΑ
 
Περί απαγορεύσεως του καπνίζειν εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων.
 
Ο Θ Ω Ν
Ε Λ Ε Ω   Θ Ε Ο Υ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ
 
Θέλοντες να προλάβωμεν όσον ένεστι τα εξ ενδεχομένων πυρκαϊών δυστυχήματα, επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάττομεν.
 
Α΄. Απαγορεύεται η χρήσις του καπνίζειν είτε δια καπνοσυρίγκων (τσιμπουκίων), είτε διά σιγάρων, εις πάντας εν γένει τους υπαλλήλους και υπηρέτας του Κράτους εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων.
 
Β΄. Η απαγόρευσις αύτη επεκτείνεται και εις πάντα άλλον προσερχόμενον εις τα ειρημένα καταστήματα και γραφεία χάριν υποθέσεως ή άλλης τινός αιτίας.
 
Γ΄. Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.
 
Εν Αθήναις, την 31 Ιουλίου 1856
 
Εν ονόματι του Βασιλέως
Η Βασίλισσα
Α Μ Α Λ Ι Α».
 
Πηγή: saronicmagazine.com

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine

baba