Συνεργασία σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο για ΔΠΘ και ΕΕΤΑΑ

28.03.2017 08:05

Κωνσταντίνος Μαρκενδούδης

Πρωτόκολλο συνεργασίας για την επίτευξη στρατηγικών στόχων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση υπογράφηκε στην Κομοτηνή

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Πρωτόκολλο συνεργασίας με στόχο την συνεργασία σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο μέσω της συμμετοχής σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά προγράμματα και υλοποίησης δράσεων για την επίτευξη στρατηγικών στόχων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Τοπική Ανάπτυξη υπεγράφη το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Μαρτίου μεταξύ του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), στην Κομοτηνή.
 
Από τη συνεργασία των μερών εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν πολύτιμες συνέργειες, πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και οικονομίες κλίμακας στο κρίσιμο πεδίο της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της επιχειρηματικής λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των δημοτών.
 
Την τελική υπογραφή έβαλε ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, παρουσία της κ. Γεωργίας Γκόνου, Διευθύντριας Κατάρτισης και Απασχόλησης της ΕΕΤΑΑ, με τον Πρύτανη κ. Α. Καραμπίνη, που δεν μπόρεσε να παραστεί, να αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Πρύτανη κ. Νίκος Αγγελούσης, ενώ το παρών έδωσε και ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κ. Ευάγγελος Δρυμπέτας. 

Τι προβλέπει το πρωτόκολλο 

Το ΔΠΘ και η ΕΕΤΑΑ συμφώνησαν στη διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας, προκειμένου να προωθήσουν δια των κοινών τους ενεργειών την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων προς όφελος της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
 
Επιπλέον συμφώνησαν την από κοινού συμμετοχή σε κοινές ερευνητικές δράσεις και προγράμματα, την προσέλκυση χρηματοδότησης από ανταγωνιστικά Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή ερευνητικά έργα σε συνεργασία με Διεθνείς Ερευνητικούς Οργανισμούς, Εταιρίες Τεχνολογίας, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης, καθώς και Κοινωνικούς Φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αλλά και τη συνεργασία στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 
Παράλληλα προβλέπεται η δημοσίευση σε ειδικές σειρές εκδόσεων των πορισμάτων των ερευνών που εκπονούνται στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας, η διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων για την προώθηση των σχετικών ερευνών και την κοινοποίηση των συμπερασμάτων τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αλλά και η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε καινοτομικά προϊόντα, πατέντες και υπηρεσίες που προσβλέπουν στη διεθνή αγορά και στη γενικότερη διάχυση τους στην οικονομία, στην κοινωνία και στον πολίτη σε συνεργασία και με τεχνολογικές εταιρίες έντασης γνώσης.
 
Μέσα από τη συνεργασία αυτή ελπίζουν πως θα επιτευχθεί η βελτίωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων νέων επιστημόνων, στελεχών φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης καθώς και της Κεντρικής Διοίκησης, ώστε να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη παραγωγική πραγματικότητα και στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας, ενώ θα αποκτηθεί και εργασιακή εμπειρία (πρακτική άσκηση) και ερευνητική εμπειρία (πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες και διατριβές) από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΔΠΘ, ειδικά σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικής ανάπτυξης.
 
Όλα αυτά, ελπίζουν οι δύο πλευρές, πως θα οδηγήσουν στην ενίσχυση των πολιτικών που προάγουν την αύξηση της απασχόλησης των νέων, ιδιαίτερα σε τομείς που σχετίζονται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, καθώς και την επιχειρηματική πρωτοβουλία, την παροχή προγραμμάτων δια βίου μάθησης και OnLine προγραμμάτων αλλά και τεχνογνωσίας και υποστήριξης από το ΔΠΘ καθώς και την ανάπτυξη διαχρονικά σειράς πληροφοριακών συστημάτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη Τοπική Ανάπτυξη.
 
Για την εκπλήρωση όλων αυτών θα καταρτιστούν επιμέρους συμφωνίες από ΕΕΤΑΑ και ΔΠΘ ενώ θα συγκροτηθούν ομάδες εργασίας και τη διοργάνωση συσκέψεων με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων και θα αναληφθούν γενικότερα δράσεις που διευκολύνουν και προωθούν τη συνεργασία των μερών, ενώ θα συσταθεί και Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού, η οποία θα αναλάβει την παρακολούθηση των από κοινού δράσεων για την υλοποίηση του πρωτοκόλλου συνεργασίας. 

Δημήτριος Καλογερόπουλος «Το να συνεργάζεσαι με πανεπιστημιακά ιδρύματα, και μάλιστα ένα από τα καλύτερα, όπως το ΔΠΘ, είναι μεγάλη μας τιμή» 

Η ιδέα για τη συμφωνία δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016, σημείωσε ο κ. Καλογερόπουλος, ώστε να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο συνδιοργάνωσης κοινής εκδήλωσης για τα Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα, και δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος συνεργάτης από το ΔΠΘ.
 


«Είναι χαρά μου να βρίσκομαι σε αυτή την ευχάριστη θέση, γιατί το να συνεργάζεσαι με πανεπιστημιακά ιδρύματα, και μάλιστα ένα από τα καλύτερα, όπως το ΔΠΘ, είναι μεγάλη μας τιμή» σημείωσε, τονίζοντας πως το πανεπιστήμιο και όλα τα στελέχη του έχουν «ανοιχτές αγκάλες» όχι μόνο για τους φοιτητές, αλλά και τους φορείς που συνδράμουν στην ανάπτυξη.
 
Άλλωστε θεωρεί πως είναι πολύ σημαντικό το πανεπιστήμιο με αυτά τα προγράμματα να βοηθά να ανοίξουν νέοι ορίζοντες, νέες διαδικασίες και να μπορέσουν να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας, επισήμανε, «πόσο μάλλον εδώ στην ακριτική Θράκη, όπου τόσα σφάλματα έχουν γίνει κατά καιρούς που έρχεται να διορθώσει η πανεπιστημιακή κοινότητα μαζί με την ΕΕΤΑΑ και σύσσωμη την Τοπική αυτοδιοίκηση». 

Νίκος Αγγελούσης «Με αυτή τη σύμπραξη και άλλες ανοίγει ένας διαφορετικός δρόμος και ένα διαφορετικό μοντέλο υλοποίησης, με πολύ καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον» 

Την πεποίθηση πως η συγκεκριμένη συνεργασία θα βοηθήσει το πανεπιστήμιο να υλοποιήσει καλύτερα τους στόχους του, εξέφρασε ο Αναπληρωτής Πρύτανη κ. Νίκος Αγγελούσης, επισημαίνοντας πως μέσα από αυτές τις δράσεις το ΔΠΘ βρίσκει πεδία των επιστημών που υπηρετεί, πεδία άσκησης των φοιτητών του, νέες ερευνητικές κατευθύνσεις αλλά και τρόπους για να υπηρετεί την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνία.
 
«Πιστεύουμε ότι για φορείς όπως η ΕΕΤΑΑ εξυπηρετούνται οι ίδιοι στόχοι, αλλά με αντίστροφη σειρά, αλλά και με αυτή τη σύμπραξη και άλλες ανοίγει ένας διαφορετικός δρόμος και ένα διαφορετικό μοντέλο υλοποίησης, με πολύ καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον» σημείωσε, τονίζοντας την αξία της συνεργασίας.
 
Οι διάφοροι φορείς, τόνισε, έχουν συνηθίσει να λειτουργούν σαν μοναχικοί παίχτες, ο καθένας από την πλευρά του, και είναι πολύ καλοί ως μονάδες, όμως «τα πρωταθλήματα τα κερδίζουν οι ομάδες» επισήμανε, τονίζοντας πως με το πρωτόκολλο μπαίνουν τα θεμέλια για μια πολύ δυνατή ομάδα, που θα φέρει σύντομα αποτελέσματα, μιας και έχουν τους ειδικούς ένθεν κακείθεν από τους χώρους που πρέπει να συνεργάζονται για το δικό τους αλλά και το κοινό όφελος. 

Ευάγγελος Δρυμπέτας «Πιστεύουμε πως θα μας ανοίξει καινούριους δρόμους, τόσο για το Οικονομικό Τμήμα όσο και για το Πανεπιστήμιο» 

Σημαντική για την όλη προσπάθεια ήταν η συμβολή του κ. Ευάγγελου Δρυμπέτα, Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, το οποίο συνεργάζεται ήδη με την ΕΕΤΑΑ για το Διατμηματικό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό για την Τοπική αυτοδιοίκηση.
 
Μετά το πρόγραμμα η συνεργασία προχώρησε επιτυχημένα σε ερευνητικά προγράμματα, με μια παρουσίαση όλων των ανταγωνιστικών προγραμμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα πανεπιστήμια, και κατάληξη το πρωτόκολλο. «Πιστεύουμε πως θα μας ανοίξει καινούριους δρόμους, τόσο για το Οικονομικό Τμήμα όσο και για το Πανεπιστήμιο, του οποίου η εξωστρέφεια είναι βασικό χαρακτηριστικό» σημείωσε, συμπληρώνοντας πως στη συγκεκριμένη περίπτωση πραγματώνεται με τη συνεργασία, με μια κυρίαρχη μορφή στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ΕΕΤΑΑ.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine

baba