Η απάντηση της ΔΕΥΑΚ σε σχόλιο της εφημερίδας μας

16.06.2017 09:55

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Απάντηση στο από  14 Ιουνίου 2017 σχόλιο της εφημερίδας μας υπό τον τίτλο «Ο ελεγχόμενος και ελέγχων;» απέστειλε χθες η ΔΕΥΑ Κομοτηνής. 

Στην απάντησή της η ΔΕΥΑΚ επισημαίνει: 

«Σε απάντηση του σχολίου σας σχετικά με την ποιότητα του νερού ύδρευσης του Δήμου Κομοτηνής σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα.
 
Η Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής είναι ο αρμόδιος και υπεύθυνος  φορέας για την ποσοτικά και ποιοτικά ασφαλή διανομή του πόσιμου ύδατος. Συμμετέχει σε ένα συνολικό κρατικό πλαίσιο διαχείρισης και διανομής πόσιμου νερού φέροντας την πλήρη ευθύνη για την προστασία της δημόσιας υγείας στον τομέα αυτό.
 
Έχοντας επίγνωση της ευθύνης που επωμίζεται για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας προβαίνει στα κάτωθι για να ανταποκριθεί στις σχετικές αρμοδιότητές της.
 
Βάσει του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης – Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β’/11-07-2001) όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 630Β’/26-04-2007 καθορίζονται οι οριακές τιμές μέτρησης των παραμέτρων και η συχνότητα παρακολούθησης (δειγματοληψία και αναλύσεις), το οποίο και δεσμεύει την επιχείρησή μας να προβαίνει στα ακόλουθα:
 
1. Διατηρεί πλήρως εξοπλισμένο και διαπιστευμένο αρμοδίως από το Νοέμβριο του 2012 χημικό και μικροβιολογικό εργαστήριο. Τον Νοέμβριο του 2016 έγινε η τετραετής βασική ανανέωση της διαπίστευσης αυτής ενώ ετησίως γίνονται διεργαστηριακά τεστ για την αξιολόγηση του εργαστηρίου καθώς και διακριβώσεις των οργάνων μέτρησης ενόργανης ανάλυσης.
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής είναι στις ελάχιστες Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας που διατηρούν διαπιστευμένο εργαστήριο γεγονός για το οποίο έλαβε και τα εύσημα από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Ε. Καπετάνιο κατά την ενημέρωσή του στην αρμόδια διαρκή επιτροπή της Βουλής για το περιβάλλον.
 
2. Κατά το διάστημα Μαΐου-Ιουλίου κάθε έτους όπου η υδροληψία της πόλης σταδιακά μεταβαίνει από το επιφανειακό νερό της υδρομαστεύσεως στο υπόγειο αντλούμενο νερό με υδρογεωτρήσεις του πεδίου υδροληψίας, γίνονται καθημερινά αναλύσεις της ποιότητας νερού ποταμού και νερού δεξαμενών διανομής. Σημειώνεται ότι το καλοκαίρι του 2016 η Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής έλαβε από την αρμόδια Δ/νση Υδάτων άδεια χρήσης πόσιμου νερού από το σύνολο των σημείων υδροληψίας τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων.
 
3. Τα αποτελέσματα των χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων γνωστοποιούνται στην αρμόδια Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κάθε μήνα. Παράλληλα τα στοιχεία ποιότητας νερού αποστέλλονται στο  Υπουργείο Υγείας και στην Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Α.Μ.Θ. ανά τριετία.
 
Μετά τα παραπάνω πιστεύουμε ότι έχει διευκρινισθεί πλήρως η απορία του τίτλου του σχετικού σχολίου σας περί ελεγχόμενου και ελέγχοντος καθώς το πλαίσιο που θεσπίζει η πολιτεία μας και ακολουθεί η επιχείρησή μας καθορίζει σαφώς τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα.
 
Ως κατακλείδα θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι ο χαρακτήρας των  Δ.Ε.Υ.Α. ως Δημοσίων Φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση και διανομή πόσιμου ύδατος αμφισβητείται τα τελευταία χρόνια μέσω κύκλων που αποβλέπουν στην ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών αυτών και νομίζουμε ότι είναι καθήκον όλων μας να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε αυτό τον ρόλο των Δ.Ε.Υ.Α. πράγμα που η Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής επιτελεί έμπρακτα και αποτελεσματικά».

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine

baba