Σταθερά τα τέλη στο Δήμο Μαρωνείας Σαπών για το 2018

13.09.2017 08:17

Κωνσταντίνος Μαρκενδούδης

Δεν αλλάζουν τα τέλη σε καθαριότητα, ύδρευση και χρήση κοινόχρηστων χώρων

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Σταθερά θα παραμείνουν τα τέλη στο Δήμο Μαρωνείας Σαπών, σύμφωνα με τις αποφάσεις που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα.
 
Έτσι στο ίδιο ύψος μένουν τα τέλη καθαριότητας-φωτισμού, τα τέλη ύδρευσης, το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος πωλητών λαϊκών αγορών και το τέλος χρήσης παραχωρούμενων χώρων για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. 

Τα τέλη καθαριότητας-φωτισμού 

Ειδικότερα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατήρηση για το οικονομικό έτος 2018 των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας – φωτισμού, στο ύψος που καθορίστηκαν με την αριθ. 126/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με την πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, ήτοι:
- Δημοτικά τέλη κατοικιών: 1,70 ευρώ/τ.μ. και
- Δημοτικά τέλη καταστημάτων: 2,50 ευρώ/τ.μ.
 
Επίσης αποφάσισε τη διατήρηση, για το οικονομικό έτος 2018, του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και του ΔημοτικούΦόρου (Δ.Φ.) στο ύψος που είχαν καθοριστεί με την αριθ. 245/2011 απόφαση του Δ.Σ., ήτοι: 0,00035 επί της τιμής ζώνης και 0,05 επί των τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα. 

Δεν αναπροσαρμόζονται τα τέλη ύδρευσης 

Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης την μη αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης για το οικονομικό έτος 2018 και τη διατήρησή τους στο ύψος που είχεκαθορισθεί τα δύο προηγούμενα χρόνια.
 
Έτσι τα τέλη ύδρευσης του έτους 2018 έχουν ως εξής:
- Για κατανάλωση από 0 έως 100μ3 0,60 ευρώ.
- Για κατανάλωση από 101 έως 300 μ3 0,70 ευρώ.
- Για κατανάλωση από 301 έως 500 μ3 0,80 ευρώ.
- Για κατανάλωση από 501 έως 1000 μ3 1,00 ευρώ.
- Για κατανάλωση από 1001 και πάνω μ3 1,50ευρώ.
- Τα εργοστάσια της περιοχής ΒΙΟΠΑ του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών και στις κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες δεν υδρεύονται από το δίκτυο ύδρευσης (μη πόσιμο νερό) η τιμή ανά κυβικό μέτρο καταναλισκόμενου νερού παραμένει στα 0,60 ευρώ ανά κυβικό.
- Πάγιο τέλος 15 ευρώ ανά παροχή. 

Τραπεζοκαθίσματα και λαϊκές αγορές 

Σταθερό διατηρείται το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στο ποσό των 4 ευρώ/τ.μ., όπως καθορίστηκε με την αριθ. 128/2013 απόφαση Δ.Σ. και αποφασίστηκε η διατήρησή του στο ύψος αυτό και για το έτος 2017 δυνάμει της αριθ. 128/2016 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
 
Επίσης σταθερό μένει το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών: α) στο ποσό 0,9 ευρώ για τη λαϊκή αγορά Σαπών και β) στο ποσό των 0,7ευρώ  για τη λαϊκή αγορά Ξυλαγανής, όπως καθορίστηκαν με την αριθ. 79/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
 
Το τέλος χρήσης παραχωρούμενων χώρων για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από παραγωγούς, παραμένει στο ποσό των 15,00 ευρώ ανά θέση ανά μήνα, όπως καθορίστηκε με την αριθ. 129/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine