Προγραμματική σύμβαση… ξανά για τον βιολογικό των Σαπών

13.09.2017 08:24

Κωνσταντίνος Μαρκενδούδης

Με διορθώσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίθηκε εκ νέου το σχέδιο προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής και του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Την έγκρισή του στο σχέδιο της προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής και του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, με την οποία η πρώτη αναλαμβάνει υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση του έργου των υποδομών αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων της πόλης των Σαπών έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρωνείας Σαπών την προηγούμενη εβδομάδα.
 
Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που εγκρίνεται η συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση, μιας και η προηγούμενη, η οποία είχε υπογραφεί στα τέλη Απριλίου, ακυρώθηκε κατά τον έλεγχο νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, με το αιτιολογικό, μεταξύ άλλων, ότι δεν αιτιολογούταν επαρκώς η αδυναμία του Δήμου Μαρωνείας Σαπών να εκτελέσει τις ενέργειες που αναλαμβάνει η ΔΕΥΑΚ.
 
Επιπλέον στην απόφαση ακύρωσης θεωρούταν πως το περιεχόμενο της ελεγχόμενης σύμβασης δεν φέρει τα χαρακτηριστικά της προγραμματικής συμφωνίας του άρθρου100 του Ν.3852/2010, αλλά συνιστά κατ’ ουσίαν απευθείας ανάθεση εξ επαχθούς αιτίας δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών.
 
Το νέο σχέδιο λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις της απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με την οποία ακυρώθηκε η προηγούμενη απόφαση, ώστε να προχωρήσει το έργο, που είχε προκηρυχθεί το 2012, όμως καθυστέρησε, γιατί υπήρξε πρόβλημα στην κατασκευή της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού των Σαπών, μιας και ο Δήμος δεν μπορούσε να το υποστηρίξει με τις αντίστοιχες ειδικότητες που χρειαζόταν.
 
Ο Δήμος Κομοτηνής θέλησε να υποστηρίξει τον Δήμο Μαρωνείας Σαπών, και σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΚ προτάθηκε στο Υπουργείο να προχωρήσει με αυτό τον τρόπο το έργο. 

Εκκρεμεί η εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού 

Αξίζει να τονιστεί πως ήδη από τον Απρίλιο η κατασκευή των δικτύων είχε προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό, όπως και το κομμάτι του τεχνικού συμβούλου, ενώ απομένει η κατασκευή του Βιολογικού, προϋπολογισμού 2.070.000 ευρώ και η μεταφορά δικτύων της ΔΕΗ ύψους 90.000 ευρώ.
 
Ειδικότερα στο έργο υπάρχουν τέσσερα υποέργα, με το πρώτο να αφορά στην ολοκλήρωση κατασκευής του αγωγού συνολικού μήκους περίπου 2.500 μέτρων, στη τοποθέτηση φρεατίων καθαρισμού και στις αποκαταστάσεις οδών, το δεύτερο στην Εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Σαπών Δήμου Μαρώνειας Σαπών δυναμικότητας 3.166 ικ. (20ετία), το τρίτο στη συνέχιση της παρακολούθησης και τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέχρι την αποπεράτωση των παραπάνω δύο υποέργων, και το τέταρτο την σύνδεση των αντλιοστασίων και της Ε.Ε.Λ. με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
 
Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής αναλαμβάνει δια των αρμοδίων υπηρεσιών της να ασκήσει το ρόλο της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας για το εν λόγω έργο τόσο στη διάρκεια της ανάθεσης της σύμβασης σε ανάδοχο όσο και στην παρακολούθηση και διοίκηση της σύμβασης. Επίσης αναλαμβάνει έναντι της διαχειριστικής αρχής για τη πράξη την ευθύνη της υλοποίησης της εκτέλεσης της σύμβασης με τον ανάδοχο, ενώ ο Δήμος Μαρωνείας Σαπών θα της καταβάλλει 35.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine