İlhan Ahmet: “SYRİZA, azınlık politikasının çöküşünü resmen ilân etmiştir!”

13.10.2017 12:35

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Hükümet tarafından hazırlanan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının Yunan iç hukukunda uygulanması hakkındaki düzenleme, 10 Ekim Salı günü meclis genel kurulunda oylanarak yasalaştı.
Dimokratiki Simparataksi/PASOK Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, AİHM kararları uyarınca hak iadesi bekleyişi süren Azınlık derneklerini de yakından ilgilendiren yasa düzenlemesiyle ilgili oylamanın ardından değerlendirmede bulundu.
Tasarıya “Hayır” oyu veren İlhan Ahmet hükümeti, “uygulanabilirliği mümkün olmayan” bir düzenlemeyi gündemde tutmakla eleştirdi. Milletvekili, “SYRİZA’nın politikasını şekillendiren ‘insan ve azınlık hakları’ söyleminin aslında ne derece samimiyetten uzak ve sahte olduğu, kendi iktidarları döneminde bu yasa düzenlemesindeki tutumlarında açıkça ortaya çıkmıştır” dedi.
İlhan Ahmet, SYRİZA’nın ‘insan ve azınlık hakları’ söylemlerinin ‘sözde’ olmaktan öte işlevsellik taşımadığını vurgulayarak, “Bu düzenleme, SYRİZA’nın azınlık politikasının Avrupa Birliği, AİHM ve Azınlığımızı ‘kandırmaktan’ ibaret olduğunun ispatıdır” şeklinde konuştu.
 
“SYRİZA, AİHM kararlarının uygulanabilirliğine tamamen engel getirmiştir”
 
Meclis genel kurulunda bahse konu yasayla ilgili yapılan ilk görüşmedeki konuşmasında, düzenlemenin ‘bağlayıcılıktan uzak’ oluşuna özellikle işaret ettiğini hatırlatan milletvekili, “İkinci kez meclis gündemine getirilen yasada iç hukuku bağlayıcılığa dair iyileştirmeler yapılacağı yerde, yeni düzenlemede ‘milli güvenlik ve kamu düzeni’ gerekçeleri altında azınlıklar tehdit unsuru olarak nitelendirilmekte, böylece yasanın uygulanabilirliğinin önü iktidar tarafından tamamen kapatılmaktadır” dedi.
İlhan Ahmet ayrıca, ana muhalefetteki ND Partisi’nin önerisiyle yeni düzenlemeye eklenen ‘uluslararası antlaşmalara uygunluk’ ifadelerine de dikkati çekti.
Milletvekili, “SYRİZA’nın söylemlerini, iktidar ortağı aşırı sağ ANEL ile ana muhalefetteki ND’nin tekliflerine göre şekillendirdiği, böylece AİHM kararlarını tanımak yerine iç hukukta ‘milli güvenlik, kamu düzeni ve uluslararası antlaşmalara uygunluk’ irdelemesi yaptırma niyetinde olduğu ortaya çıkmıştır. Böylece, Azınlık kamuoyunu yakından ilgilendiren İskeçe Türk Birliği davası hakkında AİHM’nin lehte kararının iç hukukta uygulanması tamamen imkânsız hale gelmiştir” şeklinde değerlendirme yaptı.
 
“Adalete ve sağduyulu siyasete inancım tamdır”
 
SYRİZA’nın her açıdan azınlık politikasının iflasını ilan ettiğini belirten milletvekili, “SYRİZA’nın azınlık milletvekillerinin de söz konusu tasarıya HAYIR oyu vermeleri, kendi milletvekillerinin dahi SYRİZA’nın azınlık politikasına olan inançlarını yitirdiğinin ve hatta SYRİZA’nın azınlığa karşı gerçek duruşunu sorgulamaya başladıklarının açık göstergesidir. SYRİZA’nın azınlık politikası çökmüştür” diye konuştu.

İlhan Ahmet diğer yandan, siyasi olgunluk ve sağduyu çağrısı yaparak, “İç politika dinamikleri tarafından azınlıkla ilgili yaratılmaya çalışılan ‘milli güvenlik ve kamu düzeni tehdidi’ yönündeki bir algı tesisinin ne olursa olsun başarısız olacağına ve tüm mercilerde sağduyunun hâkim olacağına inanıyorum. Yunan adaletine ve demokrasisine yakışır şekilde, gerek adli gerek siyasi erkin Azınlığımızın bu ülkenin ulusal bir unsuru olduğunu dikkate alarak her tür ‘tehdit’ tanımlamasından uzak olduğuna dair kanaat geliştireceğine güveniyorum” dedi.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine