Με το «δεξί» η νέα χρονιά για το Πρόγραμμα ODYSSEA

12.01.2018 11:12

Το έργο του ΔΠΘ καταχωρήθηκε ως «βέλτιστη πρακτική»

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Το ευρωπαϊκό σύστημα Copernicus καταχώρησε ως «βέλτιστη πρακτική» την εφαρμογή που ανέπτυξε το ΔΠΘ στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter) με την ονομασία ODYSSEA-Greece με στόχο την παροχή άμεσης εξατομικευμένης πληροφόρησης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα (marine.copernicus.eu/markets/use-cases).
 
Το σύστημα Copernicus είναι το πλέον φιλόδοξο και καινοτόμο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Παρατήρηση και Παρακολούθηση της Γης με την βοήθεια διάφορων τεχνολογιών, όπως υπερσύγχρονοι δορυφόροι στο διάστημα, αισθητήρες στην θάλασσα, στο έδαφος και στον αέρα, και προγνωστικά μαθηματικά ομοιώματα που έχουν ως στόχο να παρέχουν, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, επιχειρησιακά δεδομένα και υπηρεσίες πληροφόρησης ελεύθερα και χωρίς κόστος, ώστε να αξιοποιηθούν σε ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων της πραγματικής οικονομίας.
 
Οι σελίδες ODYSSEA-Greece (www.facebook.com και twitter.com) επιλέχθηκαν γιατί ακριβώς παρέχουν μετρήσεις και προγνώσεις για την θάλασσα και την ατμόσφαιρα, προερχόμενες από διάφορες διαθέσιμες πηγές πληροφορίας (δορυφόρους, μαθηματικά ομοιώματα πρόγνωσης, επιτόπιους αισθητήρες κλπ.), με στόχο την βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας τους. Τόσο οι μετρήσεις όσο και οι προγνώσεις δίνονται στο χρήστη με την μορφή διαγράμματος αλλά και επεξηγηματικού κειμένου που ανανεώνεται αυτόματα καθημερινά.
 
Έτσι, οι μυδοκαλλιεργητές της Χαλάστρας και της Κεραμωτής μπορούν να ενημερώνονται για τις μετρήσεις θερμοκρασίας νερού στην επιφάνεια της θάλασσας, προερχόμενες από τους δορυφόρους του Ευρωπαϊκού συστήματος COPERNICUS, καθώς και για την πρόβλεψη για την εξέλιξη της θερμοκρασίας νερού κατά την επόμενη εβδομάδα προερχόμενη από μαθηματικά ομοιώματα πρόγνωσης του συστήματος COPERNICUS. Αντίστοιχα, παρέχονται μετρήσεις και προβλέψεις της θερμοκρασίας αέρα (μέση, ελάχιστη και μέγιστη ημερήσια τιμή) προερχόμενες από το σύστημα NOAA-GFS. Τέλος, δίνονται δορυφορικές μετρήσεις και μαθηματικές προγνώσεις κυματισμού (ύψος κύματος και διεύθυνση διάδοσης από το σύστημα Copernicus) και συγκέντρωσης φυτοπλαγκτόν (από διαθέσιμους δορυφόρους). Τέτοιες πληροφορίες είναι χρήσιμες και μπορούν να αξιοποιηθούν από Οργανισμούς Διαχείρισης Λιμένων, Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας, υδατοδρόμια, εξέδρες άντλησης πετρελαίου, τερματικούς σταθμούς μεταφόρτωσης φυσικού αερίου, ναυσιπλοΐα και θαλάσσιες μεταφορές, αλιείς, ιχθυοκαλλιεργητές και φυσικά το ευρύ κοινό.
 
Το ΔΠΘ ανέπτυξε αντίστοιχες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για την Αίγυπτο (ODYSSEA-Egypt), την Τυνησία (ODYSSEA-Tunisie), την Ισπανία (ODYSSEA-Spain) και την Τουρκία (ODYSSEA-Turkey).
 
Οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ODYSSEA που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και συντονίζεται από το Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας του ΔΠΘ. 

Το Έργο ODYSSEA 

Το έργο ODYSSEA, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελείται από 28 εταίρους από 14 χώρες της ΕΕ και από τρίτες χώρες της Μεσογείου. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, φορείς χάραξης πολιτικής, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις.
 
Το έργο ODYSSEA, συντονίζεται από το ΔΠΘ θα έχει διάρκεια 54 μήνες, έως τις 30 Νοεμβρίου 2021, με προϋπολογισμό 8,4 εκ. ευρώ.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine