Τι σημαίνει σε ώρες η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για την Νέα Γ’ Λυκείου και το νέο σύστημα πρόσβασης σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

12.09.2018 11:19

Του Μιχάλη Βασιλειάδη*

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Ποιες είναι οι απώλειες σε ώρες μαθημάτων και ειδικοτήτων, άρα εξοικονόμηση εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτές) στην Νέα  Γ’ Λυκείου-Σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ-ΤΕΙ, στην πρόταση του Υπουργείου Παιδείας που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα; (εδώ)
 
Σε αυτήν τη σύντομη εργασία θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το ζήτημα. Με βάση, λοιπόν, το σχέδιο που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας για το Νέο Λύκειο και συγκεκριμένα για τη Γ’ Λυκείου, οι αλλαγές σε ώρες που θα έχουμε (από του χρόνου) θα είναι οι εξής:Ένα παράδειγμα με ένα Περιφερειακό Λύκειο της Ροδόπης 3 τμημάτων στην Γ΄ Τάξη, αυτό των Σαπών, μπορεί να δείξει καλύτερα τις συνολικές διαφορές στις ώρες. Το παράδειγμα είναι ενδεικτικό καθώς υπάρχουν πολλά μικρότερα Λύκεια στην επαρχία με μικρότερο αριθμό τμημάτων, τα οποία θα πληγούν περισσότερο λόγω της αύξησης των κατευθύνσεων στη Γ’ και άρα της δυστοκίας σχηματισμού τμήματος. Την κατάσταση επιβαρύνει επίσης και η νέα αναμοριοδότηση των σχολείων και εκεί θα δούμε το φαινόμενο σε μερικές ομάδες προσανατολισμού είτε να μην δημιουργούνται και οι μαθητές να μεταφέρονται σε άλλα σχολεία είτε οι μαθητές να εξαναγκάζονται να επιλέγουν άλλες ομάδες από αυτές που θέλουν.
Επίσης, υπόψη ότι οι κατανομές σε κατευθύνσεις και τμήματα επιλογής είναι ενδεικτικές, συχνά διαφέρουν από Λύκειο σε Λύκειο, ενώ ενδεχομένως να είναι και περισσότερες (πχ ένα Λύκειο με 4 τμήματα στη Γ’ μπορεί ενδεχομένως να έχει τώρα και 5 τμήματα κατεύθυνσης ή επιλογών κ.τ.λ.π.). Πάντως όπως θα δούμε, επέρχεται σημαντική μείωση σε ώρες των κύριων κλάδων (ΠΕ02, 03, 04) ακόμη και σε μεγάλα σχολεία των κέντρων επειδή η θετική κατεύθυνση έχει χωριστεί σε δύο κατευθύνσεις θετικών και υγείας λόγω της επιλογής ενός μόνο επιστημονικού πεδίου από τους υποψηφίους αλλά και της κατάργησης των Λατινικών.
Ας δούμε λοιπόν ένα Λύκειο όπως αυτό του ΓΕΛ ΔΕ Σαπών που έχει φέτος, το 2018-19:
 • 3 τμήματα Γενικής Παιδείας στην Γ' Λυκείου,
 • Κατευθύνσεις 1 Ανθρωπιστικών, 2 Θετικές, 1 Οικονομίας-Πληροφορικής,
 • Επιλογής, 3 τμήματα Ιστορία Τέχνης.
οι διαφορές σε ώρες της Γ' Λυκείου είναι οι εξής, αν υποθέσουμε ότι θα έχουμε στο Νέο Λύκειο το 2019-20:
 • 3 τμήματα Γενικής Παιδείας στην Γ' Λυκείου,
 • 1 Ανθρωπιστικών, 2 Θετική, 1 Οικονομίας-Πληροφορικής,
 • Επιλογής 3 τμήματα Ξένη Γλώσσα Αγγλικά.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΤΩΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΩΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ διαφορά συνολικά
ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 3 3 0
ΓΛΩΣΣΑ+ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 9 18 9
ΙΣΤΟΡΙΑ 6 0 -6
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 0 -6
ΓΑΛΛΙΚΑ 0 0 0
ΑΓΓΛΙΚΑ 6 0 -6
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 0 0 0
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 6 0 -6
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤ. 3 0 -3
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 6 6 0
         
ΑΝΘΡ/ΚΩΝ ΑΡΧΑΙΑ 5 6 1
ΙΣΤΟΡΙΑ 3 6 3
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2 6 4
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 0 -2
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3 0 -3
         
ΘΕΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 10 12 2
ΦΥΣΙΚΗ 6 12 6
ΧΗΜΕΙΑ 6 12 6
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4 0 -4
ΑΕΠΠ 4 0 -4
         
ΥΓΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ 0 0 0
ΧΗΜΕΙΑ 0 0 0
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 0 0 0
         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 6 1
ΑΟΘ 3 6 3
ΙΣΤΟΡΙΑ 3 0 -3
ΑΕΠΠ 2 6 4
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2 0 -2
         
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 0 0 0
ΑΓΓΛΙΚΑ 0 6 6
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 0 0 0
ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 0 0 0
ΣΧΕΔΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ 0 0 0
ΑΟΔΕΥ 0 0 0
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 6 0 -6

Αυτό σε ώρες ειδικοτήτων αθροιστικά σημαίνει τα εξής:
 
ΠΕ ΛΕΚΤΙΚΟ ΤΩΡΙΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗ διαφορά
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 3 3 0
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 31 30 -1
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 21 18 -3
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 6 12 6
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 6 12 6
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 10 0 -10
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ 0 0 0
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 6 6 0
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 0 0 0
ΠΕ08-ΠΕ81 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 6 0 -6
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 6 6 0
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 7 6 -1
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 3 6 3
ΠΕ86 Η/Υ 6 6 0
 
 
Προσοχή: αυτές είναι οι ώρες της Γ' Λυκείου μόνο. Σημείο προς διευκρίνιση μένει η προσθήκη «συν 1 ώρα ανά μάθημα για συνεργασία με τον εκπαιδευτικό» που δεν γίνεται καθαρό αν θα θεωρείται διδακτική ή εξωδιδακτική ώρα για τους εκπαιδευτικούς.

Στην νέα πρόταση για την Γ΄ Λυκείου με 3 τμήματα γενικής,  1 τμήμα θεωρητικών, 2 τμήματα θετικής, και 1 τμήμα οικονομίας έχουμε το εξής συμπέρασμα: από καθαρά λογιστική άποψη, στην ουσία η νέα πρόταση του Υπουργείου κόβει μισό Βιολόγο, λίγες ώρες Μαθηματικό και Καλλιτεχνικών  σε κάθε Λύκειο με 3 τμήματα ενώ κερδίζουν (;;;) λίγες ώρες οι Φυσικών Επιστημών και οι Οικονομολόγοι (τις οποίες ενδεχομένως να χάσουν σε μία πιθανή αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος της Α’ και Β’ ΓΕΛ που μένει -προς το παρόν- ίδιο αλλά ενδεχομένως να αλλάξει στο μέλλον, όπως ειπώθηκε από τον Υπουργό). Πάντως το συνολικό ισοζύγιο όπως βλέπουμε για όλες τις ειδικότητες είναι αρνητικό.

Ας δούμε τώρα (πολύ πιθανό σενάριο λόγω μοριοδότησης του σχολείου) στην νέα  Γ’ Λυκείου του παραπάνω παραδείγματος  όπως αυτό του ΓΕΛ ΔΕ Σαπών που έχει φέτος, το 2018-19:
 • 3 τμήματα Γενικής Παιδείας στην Γ' Λυκείου,
 • Κατευθύνσεις 1 Ανθρωπιστικών, 2 Θετικές, 1 Οικονομίας-Πληροφορικής,
 • Επιλογής, 3 τμήματα Ιστορία Τέχνης.
οι διαφορές σε ώρες της Γ' Λυκείου είναι οι εξής, αν υποθέσουμε ότι θα έχουμε στο Νέο Λύκειο το 2019-20:
 • 3 τμήματα Γενικής Παιδείας στην Γ' Λυκείου,
 • 1 Ανθρωπιστικών, 2 Θετικής,
 • Επιλογής 3 τμήματα Ξένη Γλώσσα Αγγλικά. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΤΩΡΙΝΟΥ  ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΩΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ διαφορά συνολικά
ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 3 3 0
ΓΛΩΣΣΑ+ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 9 18 9
ΙΣΤΟΡΙΑ 6 0 -6
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 0 -6
ΓΑΛΛΙΚΑ 0 0 0
ΑΓΓΛΙΚΑ 6 0 -6
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 0 0 0
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 6 0 -6
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤ. 3 0 -3
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 6 6 0
         
ΑΝΘΡ/ΚΩΝ ΑΡΧΑΙΑ 5 6 1
ΙΣΤΟΡΙΑ 3 6 3
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2 6 4
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 0 -2
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3 0 -3
         
ΘΕΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 10 12 2
ΦΥΣΙΚΗ 6 12 6
ΧΗΜΕΙΑ 6 12 6
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4 0 -4
ΑΕΠΠ 4 0 -4
         
ΥΓΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ 0 0 0
ΧΗΜΕΙΑ 0 0 0
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 0 0 0
         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 0 -5
ΑΟΘ 3 0 -3
ΙΣΤΟΡΙΑ 3 0 -3
ΑΕΠΠ 2 0 -2
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2 0 -2
         
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 0 0 0
ΑΓΓΛΙΚΑ 0 6 6
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 0 0 0
ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 0 0 0
ΣΧΕΔΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ 0 0 0
ΑΟΔΕΥ 0 0 0
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 6 0 -6
 
Αυτό σε ώρες ειδικοτήτων αθροιστικά σημαίνει τα εξής:
 
ΠΕ ΛΕΚΤΙΚΟ ΤΩΡΙΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗ διαφορά
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 3 3 0
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 31 30 -1
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 21 12 -9
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 6 12 6
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 6 12 6
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 10 0 -10
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ 0 0 0
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 6 6 0
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 0 0 0
ΠΕ08-ΠΕ81 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 6 0 -6
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 6 6 0
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 7 6 -1
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 3 0 -3
ΠΕ86 Η/Υ 6 0 -6
 
Συμπέρασμα για το παραπάνω παράδειγμα της Γ’ Λυκείου: από καθαρά λογιστική άποψη, στην ουσία η νέα πρόταση του Υπουργείου κόβει μισό Μαθηματικό και μισό Βιολόγο μισό Πληροφορικό, λίγες ώρες σε οικονομολόγο και φιλόλογο σε κάθε Λύκειο με 3 τμήματα ενώ κερδίζουν (;;;) λίγες ώρες οι Φυσικών Επιστημών (τις οποίες ενδεχομένως να χάσουν σε μία πιθανή αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος της Α’ και Β’ ΓΕΛ που μένει -προς το παρόν- ίδιο αλλά ενδεχομένως να αλλάξει στο μέλλον, όπως ειπώθηκε από τον Υπουργό). Το συνολικό ισοζύγιο για όλες τις ειδικότητες είναι και εδώ έντονα αρνητικό.
 
Τέλος, συνολικά, λόγω της μείωσης του Ωρολογίου της Γ’ από 32 σε 29 ώρες, θα χαθούν πάνω από 10.000 ώρες ή 500 θέσεις καθηγητών στα Λύκεια της χώρας.
 
*Ο Μιχάλης Βασιλειάδης είναι Καθηγητής Μαθηματικών στο ΓΕΛ ΔΕ ΣΑΠΩΝ, Πρόεδρος ΕΛΜΕ Ροδόπης, πρώην Ειδικός  Γραμματέας της ΟΛΜΕ


ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine