Μία πολυσήμαντη πανεπιστημιακή κατάτμηση- εξέλιξη άξια υπεράσπισης από το ΟΛΟΝ

15.03.2019 11:15

Της έκδοσης

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Ως ιδιαίτερα σημαντική κρίνουμε την πρόταση της γενικής συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ και της αντίστοιχης απόφασης της Συγκλήτου του ΔΠΘ για κατάτμηση του Τμήματος που προβλέπει τη δημιουργία τριών νέων τμημάτων. Μία πρόταση που απουσία άλλων στο πέρασμα των ετών  –από το 2013 όταν και έγινε η συνένωση των Τμημάτων Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – στην πράξη θα καταφέρει να δώσει λύση σε ένα χρόνιο αίτημα της φοιτητιώσας νεολαίας του. Το αίτημα εισαγωγής τους και σπουδών τους στην κατεύθυνση της επιλογής τους, για την οποία πολλάκις στα έτη που μεσολάβησαν έχουν κινητοποιηθεί και διαμαρτυρηθεί μιας και ο αυξημένος αριθμός όσων επιθυμούσαν να επιλέξουν την κατεύθυνση της Κοινωνικής Εργασίας δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί.
 
Ένα βασικό λοιπόν αίτημα των φοιτητών, αυτό της εξειδίκευσης των σπουδών τους και του ξεκάθαρου εκπαιδευτικού έργου και στόχευσης έρχεται να ικανοποιηθεί με πρόταση του ίδιου του Τμήματος και τη σύμπλευση σύσσωμης της ακαδημαϊκής και διοικητικής «κοινωνίας» του ΔΠΘ, καθότι αποτελεί και πρόταση της Συγκλήτου. Ακαδημαϊκοί φορείς που αναλαμβάνουν να «αντιμετωπίσουν»  και τις τυχόν δυσκολίες  –φόρτος π.χ. εργασίας –  που θα προκληθούν με την πιθανή αποδοχή της πρότασης από το Υπουργείο.
 
Μία πρόταση που έρχεται να ικανοποιήσει και την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας που με την αφορμή του νέου σχεδίου νόμου για τα πανεπιστήμια έχει ανοίξει τη συζήτηση για τη δημιουργία νέων τμημάτων και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.  Τρία τμήματα δε διόλου τυχαία και ως προς το επιστημονικό τους αντικείμενο το οποίο έχει άκρως ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και κατ’ επέκταση άμεση σχέση με την τοπική κοινωνία στην οποία αναπτύσσεται και αφορά. Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας που ουσιαστικά όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ουσιαστικά εκπαιδεύει νέους κοινωνικούς λειτουργούς που καλούνται στην πράξη να αναλάβουν την κοινωνική φροντίδα ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο ή σε ευάλωτη θέση. Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής που αφορά στον σχεδιασμό των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής φροντίδας, άμεσα συνδεδεμένο με τις ανάγκες της κάθε τοπικής κοινωνίας, και φυσικά το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης που αφορά στη διαμόρφωση νέων πολιτικών και πολιτικών επιστημόνων, που αν υπήρχαν και σε τοπικό επίπεδο θα μιλούσαμε για μία καλύτερης ποιότητας πολιτική ζωή.
 
Τρία νέα τμήματα λοιπόν που αναπτύσσουν και δράσεις μέσα στην κοινωνία, οι οποίες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο μέσω της ανάπτυξης αντίστοιχων δικτύων, όχι μόνο στην εκπαίδευση, αλλά και στην κοινωνική φροντίδα ενισχύοντας την άμεση επαφή του πανεπιστημίου, των τμημάτων εν προκειμένω με την κοινωνία.
 
Τρία νέα τμήμα με ξεκάθαρη πλέον στόχευση και την πολυπόθητη στην σημερινή αγορά εργασίας εξειδίκευση που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πόλο έλξης περισσότερων φοιτητών απ’ όλη την Ελλάδα και κατ’ επέκταση την βάση της αναπτυξιακής προοπτικής του ΔΠΘ συνολικά.
 
Μία πολυσήμαντη λοιπόν απόφαση την οποία, δεδομένης και της έως τώρα «λογικής» του Υπουργείου, θα πρέπει πρωτίστως να υπερασπίσει η ίδια η τοπική κοινωνία που μόνο κερδισμένη μπορεί να βγει από την ορθότερη λειτουργία του ΔΠΘ και την περαιτέρω ανάπτυξή του.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine