Οι χαμένες ευκαιρίες της Αλεξανδρούπολης χαμένες ευκαιρίες της Θράκης

21.03.2019 12:07

Γράφει ο Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Υποναύαρχος Λ.Σ (ε.α)

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Οι χαμένες ευκαιρίες της Αλεξανδρούπολης, δεν είναι απλά χαμένες ευκαιρίες μιας παραλιακής πόλης, αλλά χαμένες ευκαιρίες που επηρεάζουν και θίγουν και τη γειτονική Κομοτηνή, την πρωτεύουσα της Θράκης και συνεπώς ολόκληρη τη Θράκη.          

Χαμένη  ευκαιρία  για την  ανάπτυξη του λιμανιού … 

Από το 1992,  οπότε  καθιερώθηκε από την Ε.Ε. το «Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών» το οποίο περιελάμβανε και τον «Άξονα ΙΧ» Βαλτική (Ελσίνκι)-Μεσόγειος  (Αλεξανδρούπολη).Τα έργα για την ανάπτυξη του λιμένα ξεκίνησαν μεν το 1994, αλλά μέχρι και σήμερα δεν ολοκληρώθηκαν. Το 2013, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίστηκε η πιο ριζική αναθεώρηση πολιτικής της Ε.Ε για τα διευρωπαϊκά  δίκτυα  μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης βρέθηκε εκτός. Μετά από τόσα χρόνια, και πάλι θα περιμένουμε την αναπτυξιακή του προοπτική, μέσα από το νέο νόμο 4597/2019 για τις υπο-παραχωρήσεις δραστηριοτήτων του. 

Χαμένη  ευκαιρία για την ανάπλαση του χώρου κάτω από το Φάρο… 

Από το 1993, οπότε από τον οικείο Δήμο και τον Φορέα Διαχείρισης του λιμανιού, ξεκίνησε αντιπαράθεση για την ανάπλασή του με έρεισμα το «ιδιοκτησιακό». Πράγματι το «ιδιοκτησιακό» ήταν πρόβλημα αλλά επιδεχόταν λύση. Το 1993, 1998, 2001, 2002, 2008 και 2017 χάθηκαν συγκεκριμένες  ευκαιρίες για την οριστική επίλυσή του, μέσα από τη διαδικασία τροποποίησης της χερσαίας ζώνης λιμένα, προς όφελος της πόλης και των πολιτών. Θα αναφερθώ μόνο στην τελευταία ευκαιρία που χάθηκε το 2017 όταν, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την Εγκύκλιο 3113.6/28669/20-4-2017 απορρέουσα από το Ν. 2971/2001, καλούσε Δήμο και ΟΛΑ Α.Ε να δώσουν την πρέπουσα και προβλεπόμενη λύση. 

Χαμένη  ευκαιρία για την κατασκευή μαρίνας … 

Από το 1995, οπότε με την αριθ.  600/03-04-1995 Απόφαση Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 269 Β/10-4-1995) παραχωρήθηκε στο ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ, άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης «καζίνο» στην Ξάνθη. Το Ελληνικό Δημόσιο υπέγραψε την αριθ. 766 /18-4-1995 Σύμβαση με το Καζίνο και αυτό άρχισε να λειτουργεί την 1η Δεκεμβρίου 1995.  Η απόφαση εκδόθηκε σε εφαρμογή του Ν.2206/1994 «Ίδρυση, Οργάνωση, Λειτουργία και Έλεγχος των Καζίνο» και μεταξύ άλλων προέβλεπε και την  εκπλήρωση ορισμένων  υποχρεώσεων όπως Κατασκευή Μαρίνας στην Αλεξανδρούπολη σύμφωνα με προϋπάρχουσα προμελέτη του ΕΟΤ, προϋπολογισμού 3 δις δρχ. με καταληκτική προθεσμία, μετά από όλες τις δυνατότητες παράτασης, το τέλος του 2006.
Μαρίνα δεν έγινε αλλά δεν έγινε και προσφυγή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη Δικαιοσύνη όπως σαφώς προβλεπόταν από την Απόφαση, σε περίπτωση αθέτησης των συμφωνηθέντων. Το εξώδικο, που έγινε το 2006, ήταν απλά για το «θεαθήναι». Εξώδικο είχε νόημα να γίνει το χρονικό διάστημα  από 1-12-2002 μέχρι 1-6-2004.
Αλλά μέχρι και σήμερα, κανένας αρμόδιος φορέας (Δήμος και ΟΛΑ ΑΕ) δεν έχουν αποφασίσει αν θέλουν ή όχι «μαρίνα» κάνοντας, σε θετική περίπτωση,  το πρώτο βήμα που είναι η χωροθέτησή της. 

Χαμένη  ευκαιρία για τη «Λιμενική  Ακαδημία»… 

Από το 2000, οπότε έγινε στην Αλεξανδρούπολη για πρώτη φορά από τον Υπουργό  Εμπορικής  Ναυτιλίας  κ  Χρήστο Παπουτσή, πολιτική εξαγγελία ίδρυσης Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος. Ακολούθησαν νομοθετικές πρωτοβουλίες  (Ν.2935/2001, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, αριθ. 15/3-4-02, ΚΥΑ αριθ. 5344.52/8-11-02 κλπ) και δυστυχώς, με το Π.Δ 76/2018 «Οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής στην ανωτέρα βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 146 Α/7-8-2018), ακυρώθηκαν καθώς καθορίστηκε (άρθρο 3 παρ 3) οριστικά ο Πειραιάς, ως έδρα της Σχόλης 

Χαμένη  ευκαιρία  για να αναπτυχτεί το λιμανάκι Μαΐστρου … 

Από το 2018, οπότε με την ΚΥΑ 32901/26-6-2018 (ΦΕΚ 2728 Β/10-7-2018) δόθηκε η δυνατότητα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης να «πάρει στα χέρια του» το «ορφανό» λιμανάκι του Μαΐστρου και να το αξιοποιήσει προς όφελος ερασιτεχνών και επαγγελματιών αλιέων, μέσα από το πρόγραμμα ΦιλόΔημος ΙΙ. 

Αλεξανδρούπολη, Μάρτιος  2019

 

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine