Εξειδικευμένο Εργάτη σε αρχαιολογικά έργα αναζητά η ΕΦΑ Ξάνθης

17.07.2019 11:37

Για διάστημα πέντε μηνών

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα εξέδωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης. Ο προσληφθείς θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα πέντε μηνών, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης. 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, Άβδηρα Ξάνθης, ΤΚ 67061 απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, υπόψιν κας Μ. Καραπαναγιώτου (τηλ. επικοινωνίας: 2541051003).
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 19 Ιουλίου.
 
Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν ολόκληρη στην προκήρυξη εδώ

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine