Φαρμακεία

16.04.2015 18:10

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

1/10/2017 Διανυκτέρευση Εφημερία Εφημερία    
Σιώτη Κυριακή Παπαναστασίου Ευγενία Ρωσσίδης Δημήτριος    
Δημ. Μπλέτσα 47 Ανδρούτσου 41 Λ.Ηρώων 4    
25310-24656 25310-29717 25310-21513    
2/10/2017 Διανυκτέρευση Εφημερία Εφημερία    
Παπαδοπούλου Ελένη Τσιρλιάγκου -Γεράρδη Ασπασία Χατζοπούλου Μαρία    
Μπακάλμπαση 13 Βασ.Γεωργίου 6 Υψηλάντου 28    
25310-27020 25310-20004 2531022039    
3/10/2017 Διανυκτέρευση        
Μουσταφά Aΐσεν        
Κ. Παλαιολόγου 6        
25310-37222        
4/10/2017 Διανυκτέρευση Εφημερία Εφημερία    
Μουέμιν Σέλμα Ζούμα Σταματία Μπαμπά-Εμίν Ρουκιέ    
Εγνατίας 55 Ορφέως 28 Λ. Ηρώων 97    
2531023561 2531024640 25310 24450    
5/10/2017 Διανυκτέρευση        
Μήτσιου & Σια ΟΕ        
Μ.Μπότσαρη 23        
25310-84485        
6/10/2017 Διανυκτέρευση Εφημερία Εφημερία    
Καμπά Ευδοξία Διαμαντάκη Πολυξένη Μουρτεζά Νεσέ    
Λαμψάκου και Λαμπουσιάδη Δημοκρίτου 20 Φιλιππουπόλεως 99    
25310-85040 25310-37800 25310-29444    
7/10/2017 Διανυκτέρευση Εφημερία Εφημερία Εφημερία Εφημερία
Νουρή Ογλού Γιουξέλ Ερτζἀν Χουσεϊν Κοντού Βιλελμίνη Μπανιώτου Αναστασία Σιώτη Κυριακή
Λ.Ηρώων 18 Βας. Παύλου 23 Σισμάνογλου 52 Ιωαννίνων 36 Δημ. Μπλέτσα 47
25310-37384 25310 -37347 25310-27189 25310-24707 25310-24656
8/10/2017 Διανυκτέρευση Εφημερία Εφημερία    
Πυργίδου Ευγενία Γεράρδη Νικολέτα Παναγιωτίδου Ελιζάβετ    
Αγχιάλου 27 Βασ.Γεωργίου 6 Σοφίας Βέμπο 15 & Ηρωδότου    
25310-23023 25310-20004 2531037600    
9/10/2017 Διανυκτέρευση Εφημερία Εφημερία    
Χαλιγιάννης Ηλίας Βελή Φεΐμ Σουλεϊμάν Μεμέτ Ουτκού    
πλ. Ειρήνης 12 Ιωαννίνων 78 Χαρ. Τρικούπη 61    
25310-23758 25310-20784 258310-82840    
10/10/2017 Διανυκτέρευση        
Επιτρόπου -Κοτζαμάνη Γεωργία        
Παρασίου 1        
25310-24050        
11/10/2017 Διανυκτέρευση Εφημερία Εφημερία    
Μήτσιου & Σια ΟΕ Αγιάν Ιμπραχήμ Κάρρα Κυριακή    
Μ.Μπότσαρη 23 Αγχιάλου 9 Δημόκριτου 33    
25310-84485 25310- 22283 258310-35556    
12/10/2017 Διανυκτέρευση        
Ρωσσίδης Δημήτριος        
Λ.Ηρώων 4        
25310-21513        
13/10/2017 Διανυκτέρευση Εφημερία Εφημερία    
Παπαναστασίου Ευγενία Γκέβελη Γιουσούφ Σιφαλέρα Μαρία    
Ανδρούτσου 41 Μανεση 6 14ης Μαίου 24    
25310-29717 25310-33350 2531-400676    
14/10/2017 Διανυκτέρευση Εφημερία Εφημερία Εφημερία Εφημερία
Τσιρλιάγκου -Γεράρδη Ασπασία Αντωνιάδης Χαράλαμπος Κουτσογιάννης Γεώργιος Μήτσιου Δημήτριος Ραχμανίδου Ιωάννα
Βασ.Γεωργίου 6 Μπακάλμπαση 13 Απ. Σούζου 14 Σισμάνογλου 13 Κωστή Μοσκώβ 14
25310-20004 2531027020 25310-29572 25310-84484 2531080028
15/10/2017 Διανυκτέρευση Εφημερία Εφημερία    
Μπαμπά-Εμίν Ρουκιέ Ευτυχιάκος Δημήτρης Παναγιωτίδης Αλέξανδρος    
Λ. Ηρώων 97 Δημ.Μπλέτσα 5 Σοφίας Βέμπο 15 & Ηρωδότου    
25310 24450 25310-26679 25310-37600    
16/10/2017 Διανυκτέρευση Εφημερία Εφημερία    
Τσιρλιάγκου -Γεράρδη Ασπασία Μπανιά Αλεξάνδρα Σουλεΐμαν Μεμέτ Μουσταφά    
Βασ.Γεωργίου 6 πλ. Α.Χρυσάνθου 37 Χ.Τρικούπη &Μάνεση    
25310-20004 25310-73372 25310-82840    
17/10/2017 Διανυκτέρευση        
Διαμαντάκη Πολυξένη        
Δημοκρίτου 20        
25310-37800        
18/10/2017 Διανυκτέρευση Εφημερία Εφημερία    
Μουρτεζά Νεσέ Κάρρας Κωνσταντίνος Χουσεϊν Αϊσήν    
Φιλιππουπόλεως 99 Δημοκρίτου 33 Πύργου & Αρδα 11    
25310-29444 25310-35556 25310 32360    
19/10/2017 Διανυκτέρευση        
Μπανιώτου Αναστασία        
Ιωαννίνων 36        
25310-24707        
20/10/2017 Διανυκτέρευση Εφημερία Εφημερία    
Παναγιωτίδου Ελιζάβετ Παπαναστασίου Ευγενία Χαλιγιάννης Ηλίας    
Σοφίας Βέμπο 15 & Ηρωδότου Ανδρούτσου 41 πλ. Ειρήνης 12    
2531037600 25310-29717 25310-23758    
21/10/2017 Διανυκτέρευση Εφημερία Εφημερία Εφημερία Εφημερία
Κοντού Βιλελμίνη Καϊμακτσόγλου Ζεΐνέπ Καλούδη Κωνσταντινιά Μαυρίδου Μαρία Μουέμιν Σέλμα
Σισμάνογλου 52 Μπιζανίου 27 Ορφέως 28 Συντ.Κρητών 19 Εγνατίας 55
25310-27189 2531-555050 25310-24640 25310-26200 2531023561
22/10/2017 Διανυκτέρευση Εφημερία Εφημερία    
Σιώτη Κυριακή Παπαδοπούλου Ελένη Πασχαλίδου Φανή    
Δημ. Μπλέτσα 47 Μπακάλμπαση 13 πλ.Ειρήνης 32    
25310-24656 25310-27020 25310-22130    
23/10/2017 Διανυκτέρευση Εφημερία Εφημερία    
Γεράρδη Νικολέτα Δουλγεράκη Σοφία Μουσταφά Aΐσεν    
Βασ.Γεωργίου 6 Δημοτικό Στάδιο Κ10 Κ. Παλαιολόγου 6    
25310-20004 2531080399 25310-37222    
24/10/2017 Διανυκτέρευση        
Βελή Φεΐμ        
Ιωαννίνων 78        
25310-20784        
25/10/2017 Διανυκτέρευση Εφημερία Εφημερία    
Σουλεϊμάν Μεμέτ Ουτκού Ζούμα Σταματία Καμπά Ευδοξία    
Χαρ. Τρικούπη 61 Ορφέως 28 Λαμψάκου και Λαμπουσιάδη    
258310-82840 2531024640 25310-85040    
26/10/2017 Διανυκτέρευση        
Ζούμα Σταματία        
Ορφέως 28        
2531024640        
27/10/2017 Διανυκτέρευση Εφημερία Εφημερία    
Γκέβελη Γιουσούφ Νουρή Ογλού Γιουξέλ Πυργίδου Ευγενία    
Μανεση 6 Λ.Ηρώων 18 Αγχιάλου 27    
25310-33350 25310-37384 25310-23023    
28/10/2017 Εφημερία Εφημερία      
Καραγιάννη Ελένη Κάρρα Κυριακή      
Δημοκρίτου 1 Δημόκριτου 33      
25310-71006 258310-35556      
29/10/2017 Διανυκτέρευση Εφημερία Εφημερία    
Ερτζἀν Χουσεϊν Γκαντής Γεώργιος Χαλήλ Φεριστέ    
Βας. Παύλου 23 Σοφ.Κομνηνού 30 Μεγάλου Αλεξάνδρου 51    
25310 -37347 25310-20221 25310-37333    
30/10/2017 Διανυκτέρευση Εφημερία Εφημερία    
Ραχμανίδου Ιωάννα Θεοδωράκη Ευγενία Ιγγλεζοπούλου Θεοδώρα    
Κωστή Μοσκώβ 14 Βασ.Γεωργίου 7 Λ.Ηρώων 5    
2531080028 2531022785 25310-28932    
31/10/2017 Διανυκτέρευση        
Αντωνιάδης Χαράλαμπος        
Μπακάλμπαση 13        
2531027020        

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine