Εναρξη του διακρατικού έργου CO-EVOLVE στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED

12.01.2017 11:16

Με τεχνική συνάντηση που διοργανώνει ως επικεφαλής εταίρος η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες γίνεται σήμερα η πρώτη τεχνική συνάντηση για το διακρατικό έργο CO-EVOLVE, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED, από τον επικεφαλής εταίρο, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 
Ο πλήρης τίτλος του διακρατικού έργου είναι: «Promoting the co-evolution of human activities and natural systems for the development of sustainable coastal and maritime tourism/ Προώθηση της συν-εξέλιξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών συστημάτων για την ανάπτυξη βιώσιμου παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού» και το ακρωνύμιό του είναι CO-EVOLVE, αφορά δε στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 του προγράμματος INTERREG MED. 

Στόχος του έργου η προώθηση αειφόρων πρακτικών τουριστικής ανάπτυξης παράκτιων περιοχών Γενικός Στόχος του έργου είναι η προώθηση αειφόρων πρακτικών τουριστικής ανάπτυξης παράκτιων περιοχών, σύμφωνα με τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ). Σκοπεύει να αναλύσει τη συν-εξέλιξη των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και των φυσικών συστημάτων στις τουριστικές παράκτιες περιοχές. 

Οι Στόχοι της ΠΑΜΘ ως επικεφαλής εταίρου 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου, επιθυμεί να αναλύσει τα προβλήματα και τις ευκαιρίες των παράκτιων και θαλασσίων πιλοτικών περιοχών της, προτείνοντας λύσεις για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η στενή συνεργασία και η εδραίωση μιας σταθερής επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων απαιτείται, εξ ου και σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη τεχνική συνάντηση. Επιπρόσθετα, και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του τεχνικού δελτίου του έργου, από τη συνεργασία αυτή θα προκύψουν κοινά σχέδια καινοτόμων δράσεων – επιμελημένα και συμμορφωμένα σε ευρωπαϊκό, δια-μεσογειακό και επιστημονικό επίπεδο- τα οποία αφενός θα μπορούν να εφαρμοστούν στις παράκτιες περιοχές της ΠΑΜΘ και αφετέρου θα εμπλουτίσουν τον στρατηγικό της σχεδιασμό. 

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine

baba