Εγκρίθηκαν οι μειώσεις των δημοτικών τελών στον Δήμο Κομοτηνής

11.08.2017 19:13

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μείωση κατά 20% του Δημοτικού φόρου, κατά 15% των τελών κοινόχρηστων χώρων και κατά 50% των τελών διαφήμισης

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Τη μείωση του δημοτικού φόρου, των τελών κοινόχρηστων χώρων και των τελών διαφήμισης ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής την Πέμπτη 10 Αυγούστου, υιοθετώντας τις εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
 
Στην πλειοψηφία τους τα Δημοτικά τέλη θα παραμείνουν σταθερά για το 2018, ενώ ισχύουν απαλλαγές ή μειώσεις σε κάποια από αυτά για ΑμεΑ.
 
Μειώσεις αντίθετα έχουμε στο Δημοτικό φόρο, ο οποίος μειώνεται κατά 2 λεπτά το τετραγωνικό, το τέλος καθαριότητας διαφημίσεων μειώνεται στο μισό, ενώ κατά 15% μειώνονται τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων για τραπεζοκαθίσματα.
 
 

Σταθερά τα τέλη στάθμευσης

 
Συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μη αναπροσαρμογή των τελών ελεγχόμενης στάθμευσης για το έτος 2018, τα οποία παραμένουν ως έχουν, με τιμή ωριαίας κάρτας στο ποσό των 0,50 ευρώ, τιμή  κάρτας μόνιμου κατοίκου ποσό 20,00 ευρώ μηνιαίως πλην της στάθμευσης κατά μήκος της διαδρομής του ποδηλατοδρόμου και τιμή κάρτας στάθμευσης κατά μήκος της διαδρομής του ποδηλατοδρόμου και των οδών ήπιας κυκλοφορίας, ποσού 0,30 ευρώ για χρονική διάρκεια 30 λεπτών της ώρας, την οποία θα  προμηθεύονται από το Ταμείο του Δήμου, με έκπτωση 5%.,οι ιδιοκτήτες περιπτέρων, καταστημάτων  ψιλικών και  Μίνι Μάρκετ.
 
Επίσης ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών όπως γιατροί, φαρμακοποιοί κ.λ.π. για εξυπηρέτηση των πελατών τους μπορούν να προμηθεύονται αυτή την κάρτα από το Ταμείο του Δήμου στην κανονική τους τιμή των 0,30 ευρώ.
Το πρόστιμο παράνομης στάθμευσης παραμένει στο ποσό των 20,00€ με δυνατότητα έκπτωσης 50% όταν αυτό πληρωθεί εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 93 του Κ.Ο.Κ.
 
 

Απαλλαγή τελών καθαριότητας για ΑΜΕΑ, μείωση Δημοτικού φόρου

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μη αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018, με την πλήρη απαλλαγή, βάσει του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 και της υπ’ αριθμ. 257/2016 ΑΔΣ, από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, για το έτος 2018, των ατόμων με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% και εισοδηματικό κριτήριο 12.000,00 €, παραμένοντας στα περιουσιακά κριτήρια του Ν.4320/2015 τα οποία προβλέπονται στην ΚΥΑ οικ.949/7-4-2016(ΦΕΚ 577/9-4-2015). Για τις άλλες ευπαθείς ομάδες της 257/2016 ΑΔΣ θα ισχύει η ΚΥΑ οικ.949/7-4-2016(ΦΕΚ 577/9-4-2015). 
 
Αποφασίστηκε δε η μείωση του Δημοτικού Φόρου από 0,09 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για το 2018, σε 0,07 ευρώ ανά τετραγωνικό συμμορφούμενη στις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 10 του Ν.1080/80 όπου το ανώτερο ποσό του Δημοτικού φόρου είναι 0,07 ανά τετραγωνικό.
 

Μείωση του τέλους καθαριότητας διαφήμισης

 
Το Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Οικονομικής επιτροπής για τη μη αναπροσαρμογή των ισχυόντων τελών διαφήμισης για τις κατηγορίες Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄,  για το έτος 2018, και την αναπροσαρμογή του τέλους καθαριότητας διαφημίσεων για τις κατηγορίες Α' και Δ' με μείωση από το ποσό των 200, 00 € στο ποσό των 100,00 ευρώ.
 

15% λιγότερο για τα τραπεζοκαθίσματα

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε τη μείωση κατά 15% των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018 για τραπεζοκαθίσματα στην Ειδική Ζώνη-Πλατεία Ειρήνης, στην Α΄, Β΄, Γ΄ Ζώνη, καθώς και στις Δημοτικές Ενότητες.
 
Για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από Πολιτιστικούς Συλλόγους για εκδηλώσεις, η παραχώρηση γίνεται ατελώς, ενώ για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από επαγγελματίες για διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεών τους, πλην εγκαινίων, ορίζεται ημερήσιο τέλος 100,00 € ανεξαρτήτου ζώνης.
 

Τι δεν αλλάζει

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε τη μη αναπροσαρμογή, για το έτος 2018, των συντελεστών των ισχυόντων τελών διαμονής παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων, , των  ισχυόντων δικαιωμάτων  χρήσης δημοτικών κτημάτων – έργων, των συντελεστών των ισχυόντων τελών ακίνητης περιουσίας, των συντελεστών των ισχυόντων δικαιωμάτων χρήσης των δημοτικών νεκροταφείων καθώς και την μη αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας – φωτισμού στους διαμένοντες παραθεριστές της παραλίας Μέσης Ν. Ροδόπης.
 
Να σημειωθεί πως για τους παραθεριστές στην παραλία της Μέσης προβλέπεται η μείωση των τελών αυτών σε ποσοστό 50,00% για τα άτομα με αναπηρία 67% και πάνω, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 33/2013 Α.Δ.Σ., των οποίων το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 12.000.ευρώ, και όσον αφορά την περιουσιακή τους κατάσταση ισχύουν τα κριτήρια της υπ’ αριθμ. οικ.497/7-4-2015(ΦΕΚ577/9-04-2015 τεύχος) ΚΥΑ.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine