Για τα λιμάνια τον Σεπτέμβρη ξανά!!!

04.08.2018 10:34

Γράφει ο Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Υποναύαρχος Λ.Σ (ε.α)

Με αφορμή τη νέα επίσκεψη του προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ στα λιμάνια Αλεξανδρούπολης και Καβάλας

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Η ελληνική κυβέρνηση υπογράφοντας το «πρώτο μνημόνιο» δηλ. το Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης  της Ελληνικής οικονομίας από τα κράτη της ευρωζώνης και το ΔΝΤ», αποδέχτηκε δυο δυσβάστακτους και  πρωτοφανείς όρους: Την  ολοκληρωτική  δέσμευση  του συνόλου της περιουσίας του ελληνικού κράτους και την παραίτηση απ’ όλες τις ασυλίες κι απ’ όλα τα δικαιώματα της εθνικής κυριαρχίας. Φυσικό επακόλουθο ήταν, μέσα σ’ ένα χρόνο να έρθει και το «δεύτερο μνημόνιο» δηλ. ο Ν.3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-15» για την υλοποίηση των όρων. Με τον «εφαρμοστικό νόμο» 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-15», συστάθηκε την 1η Ιουλίου 2011, το «Ταμείο Αξιοποίησης  Ιδιωτικής Περιουσίας του  Δημοσίου -Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ  Α.Ε».   
  
Μέσα από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ, η περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου περνά σε εταιρείες-επενδυτές, με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των δανειστών  μας και την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Μέρος της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου είναι και τα δώδεκα (12) μεγαλύτερα λιμάνια, μεταξύ των οποίων και της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας.. Με Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής { 195/27-10-2011 (ΦΕΚ 2501 Β /4-11-2011)} το  Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ  Α.Ε πήρε τις μετοχές τους καθώς και τα πλήρη  δικαιώματα  ψήφου.
Παρά το γεγονός ότι, από το 2011(βλέπε σελ. 3225 του ΦΕΚ 151Α/1-7-2011 Ν.3985/2011), προβλεπόταν πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων για όλα τα λιμάνια, μέσα στην περίοδο 2012-2013, δεν έγινε απολύτως τίποτα.
 


Τι πέτυχε
μέχρι σήμερα το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ στον τομέα των λιμανιών;
(ι)  Την πώληση του 67% των μετοχών του ΟΛΠ ΑΕ, μέσα από μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε τo Μάρτιο του 2014 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2016.
(ιι)  Την πώληση του 67% των μετοχών του ΟΛΘ ΑΕ, μέσα από μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε τoν Απρίλιο του 2014 και ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2018.
(ιιι) Τίποτα, για τα άλλα δέκα λιμάνια μεταξύ των οποίων της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας.
 
Και πώς είναι δυνατόν να επιτύχει όταν στα επτά (7) χρόνια λειτουργίας του πέρασαν επτά (7) κυβερνήσεις (5 κανονικές, 2 υπηρεσιακές) και από την προεδρία  του εννέα (9) πρόσωπα, οι: Ιωάννης Κουκιάδης, Παναγιώτης Αθανασόπουλος, Στέλιος Σταυρίδης, Κωνσταντίνος Μανιατόπουλος, Εμμανουήλ  Κονδύλης, Στέργιος Πιτσιόρλας, Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, Αντώνης Λεούσης και  Άρης  Ξενόφος.
 
Ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ  Άρης  Ξενόφος, ο οποίος επισκέφτηκε τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας στις 24 Ιουλίου 2018 για δεύτερη φορά, καθώς τα είχε επισκεφτεί και στις 5 Δεκεμβρίου 2017, μετά την ενημέρωσή του από τους αρμόδιους φορείς και τους οικονομικούς και τεχνικούς συμβούλους που έχει προσλάβει το ΤΑΙΠΕΔ, σίγουρα έχει σαφή εικόνα για αυτά.
 
Δεν έχω καμία πρόθεση να αμφισβητήσω τα όσα υποσχέθηκε και ειδικότερα στο ότι βρίσκονται σε πρώτη προτεραιότητα και η διαγωνιστική διαδικασία των παραχωρήσεών τους θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2018 και θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2019. Εδώ να σημειώσουμε ότι όλοι οι πρόεδροι του ΤΑΙΠΕΔ έχουν κοινή γραμμή στο ότι δεν θα πωληθούν οι μετοχές τους αλλά θα παραχωρηθούν με συμβάσεις παραχώρησης.
 
Ο προβληματισμός μου έγκειται στο μήπως κάποια άλλη κυβέρνηση ή άλλος, νέος πρόεδρος, έρθει στο διάστημα αυτό (όπως μας διδάσκει το παρελθόν) και ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή.
 
Ραντεβού λοιπόν το Σεπτέμβριο!
 

                                                                              Αλεξανδρούπολη,31/7/ 2018

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine