Υπέρ του πολίτη η απλούστευση των διαδικασιών στους Δήμους

12.10.2018 10:41

Κώστας Μαρκενδούδης

Ημερίδα για την απλούστευση των διαδικασιών και την ψηφιακή αυτοδιοίκηση στην Κομοτηνή

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης και διοικητικής μεταρρύθμισης της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, το οποίο φιλοδοξεί να καταπολεμήσει την γραφειοκρατία, και να περάσει πραγματικά την αυτοδιοίκηση στην ψηφιακή εποχή, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου στην Κομοτηνή, από την ΕΕΤΑΑ.
 
Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα οφέλη που θα έχουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες που θα προέλθουν από την εφαρμογή του προγράμματος «Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού. Απλούστευση και Προτυποποίηση Διαδικασιών Λειτουργίας ΟΤΑ».
 
Στόχοι του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός ενός νέου, σύγχρονου επιχειρησιακού μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών λειτουργίας και της δημιουργίας προτύπων αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών, της εκπόνησης προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων και τέλος, μετο σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Έργο στον πυρήνα της καθημερινότητας 

Όπως σημείωσε το μέλος του ΔΣ ΕΕΤΑΑ κ. Μιχάλης Κυπραίος, το έργο που εκπονεί η εταιρεία ακουμπά στον πυρήνα της καθημερινότητας, των αιρετών, των στελεχών αλλά και των πολιτών, απλοποιώντας τις διαδικασίες, ώστε να γίνουν πιο αντιληπτές στον κόσμο, προς εξυπηρέτηση όλων.
 
Έτσι μέσα από το έργο προσπαθούν να απλοποιήσουν το θεσμικό πλαίσιο, τις αυτοδιοικητικές πρακτικές που παράγονται μέσα από την καθημερινότητα και να αναπτύξουν τα ψηφιακά εργαλεία που θα διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων, την εκτέλεση διαδικασιών, έργων και προγραμμάτων, ώστε να γίνουν πιο γρήγορα, πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά.
 
Ο κ. Κυπραίος θεωρεί πως η γραφειοκρατία και τα δαιδαλώδη σχήματα υλοποίησης αποφάσεων τελικά δεν δρουν υπέρ της διαφάνειας, αλλά «εξαφανίζουν» την πληροφορία μέσα στο πλήθος όλων των άλλων πληροφοριών.
 
Το έργο αυτό είναι δύο ετών, και περιλαμβάνει την ενεργή συμμετοχή τόσο των αιρετών, όσο και των στελεχών της αυτοδιοίκησης, και θα ακουμπήσει 11 λειτουργικές αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών, ενώ θα προτείνει τελικά συγκεκριμένα πληροφοριακά συστήματα τα οποία θα αναπτυχθούν και θα εξυπηρετήσουν την μετάβαση στη νέα εποχή.
 
Το πρόγραμμα αυτό συνδέεται άμεσα με την όποια μεταρρύθμιση γίνεται στη χώρα μας για την απλοποίηση και την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των λειτουργιών της αυτοδιοίκησης.
 
Βέβαια κάθε δήμος δεν είναι ίδιος και δεν έχει τις ίδιες ανάγκες, για αυτό και έχουν δημιουργηθεί τρείς κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος των Δήμων, ώστε τα μοντέλα που θα αναπτυχθούν να μην αφορούν μόνο μια ομάδα μεγάλων Δήμων με πολύ προσωπικό και δομές.
 
Αντίθετα θα γίνει προσπάθεια να ομαδοποιήσουν καταστάσεις και διαδικασίες, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν και στους πιο μικρούς Δήμους.
 
Άλλωστε για τους μικρότερους Δήμους, υπάρχουν ειδικά προγράμματα ενίσχυσης της διοικητικής και τεχνικής τους ικανότητας, που πρέπει να έχουν αποτύπωση στην ικανότητα των Δήμων να τα δεχθούν, για αυτό θα προσαρμοστεί το μοντέλο λειτουργίας στην ικανότητα του κάθε Δήμου να ανταποκριθεί, χωρίς εκ νέου δαιδαλώδη σχήματα μέσα από τα οποία δεν θα γίνει αντιληπτή η αλλαγή αυτή.
 
Το έργο στηρίζεται σε μια προγραμματική συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ, και μέσα από αυτό προσπαθούν να κάνουν όλες τις βαθμίδες κοινωνούς στις αλλαγές που προωθούνται, ώστε αυτές να γίνουν κοινά αποδεκτές, δηλαδή να υπάρχει και πολιτική στήριξη σε αυτό.
 
Για αυτό αφού μετά από δύο χρόνια ομαδοποιηθούν και προτυποποιηθούν κοινά αποδεκτά πρότυπα λειτουργίας για όλες τις αρμοδιότητες των Δήμων και των Περιφερειών, και τα επόμενα τρία χρόνια θα δημιουργηθούν τα πληροφοριακά συστήματα που θα υποστηρίξουν αυτή τη λειτουργία, και το πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού των στελεχών της αυτοδιοίκησης, το οποίο θεωρεί πωςείναι ικανό να αποδεχτεί την αλλαγή, γιατί θα αντιληφθεί ότι απελευθερώνεται από μια δαιδαλώδη διαδικασία.
 
Επίσης θα υπάρξουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου αλλά και θα δημιουργηθεί ένα διαρκές παρατηρητήριο διαχείρισης αλλαγής, ώστε όταν αλλάζει μία εγκύκλιος ή μια υπουργική απόφαση, να μην χρειάζεται να αλλάζει το σύστημα από την αρχή.
 
«Προσπαθούμε να δούμε τι αντέχει ο μηχανισμός, τι αντέχει η αυτοδιοίκηση, και να κάνουμε το επόμενο βήμα σε ένα πιο νέο απλοποιημένο, δομημένο σωστά διαφανές κατά βάση σύστημα διοίκησης» κατέληξε. Δραματική επιτάχυνση στην υπηρεσία μεταφορών 

Την καλή πρακτική αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών Μεταφορών της Περιφέρειας Κρήτης, μέσα από την οποία απλουστεύτηκαν και επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες, παρουσίασε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης τομέα Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Περιφέρεια Κρήτης κ. Κυριάκος Κώτσογλου.
 
Η πρακτική αυτή είναι η λογική του να θέλει κάποιος να απλουστεύει διαδικασίες προς χάρη του πολίτη, και να κάνει τη δουλειά του λίγο πιο εύκολη.
 
Όπως ανέφερε, όταν κάποιος προχωρά στην απλούστευσή διαδικασιών, ξεκινά από κάποιες που είναι πολύ απλές, όπως πολεοδομίες, διευθύνσεις μεταφορών, οικονομικές υπηρεσίες, όπου εντοπίζεται συνήθως η διαφθορά.
 
Με την επίμαχη υπηρεσία μεταφορών της Περιφέρειας να διαχειρίζεται περίπου 56.000 αιτήματα πολιτών κάθε χρόνο, η όποια απλούστευση των διαδικασιών θα έχει μεγάλη επίδραση στις διαδικασίες.
 
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, σημείωσε, δεν είναι τίποτα άλλο από διοίκηση, που δεν γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά προσπαθεί να αλλάξει τα δεδομένα και κινείται προς τον πολίτη με αυτό τον τρόπο.
 
Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια, είναι να μην καταλήξουμε σε e-μπάχαλο, όπως το χαρακτήρισε, δηλαδή ηλεκτρονικές φόρμες οι οποίες όμως δεν είναι καθόλου εύχρηστες και δεν διευκολύνουν τον πολίτη.
 
Για αυτό και απαραίτητο κομμάτι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι να δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη να έρχεται κοντά στην υπηρεσία, με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως γίνεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης με απλό τρόπο, και με εύκολη πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.
 
Η Περιφέρεια γενικότερα εφάρμοσε μια πιο ολιστική άποψη για την απλούστευση των διαδικασιών, μιας και πρέπει μια υπηρεσία για να αλλάξει, να γίνει πολιτοκεντρική.
 


Για να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή, σημείωσε, χρειάζονται τρία πράγματα, άνθρωποι, εξοπλισμός και διαδικασίες, με τα δύο τελευταία να είναι ευκολότερα, μια και αυτό που χρειάζεται κυρίως για την αλλαγή τους είναι βούληση.
 
Η υπηρεσία μεταφορών επιλέχθηκε γιατί αφενός μπορούσε να γίνει το άλμα με την απλοποίηση των διαδικασιών, αλλά και είχε φαινόμενα διαφθοράς, με οκτώ άτομα να καταλήγουν στην φυλακή, με σημαντική παρουσία μεσαζόντων.
 
Το πιο δύσκολο της όλης διαδικασίας ήταν οι άνθρωποι, από πολλές απόψεις, αφού αρχικά είχαν συναντήσει αντίσταση στην ψηφιοποίηση.
 
Όμως η διαδικασία έκδοσης διπλώματος, που είχε 32 βήματα, απλοποιήθηκε σε πέντε βήματα, με την προστιθέμενη αξία να εμφανίζεται αμέσως στους πολίτες, ενώ ενημερώνονται συνεχώς για τη διαδικασία.
 
Με αυτό τον τρόπο είναι ευκολότερο και για τους πολίτες, αλλά επιταχύνει και όλη τη λειτουργία της υπηρεσίας, η οποία έχει βελτιωθεί δραματικά και με την εφαρμογή υπηρεσίας ηλεκτρονικών ραντεβού, που έχουν μειώσει δραματικά το χρόνο αναμονής των πολιτών.
 
Παράλληλα συνεχίζουν τη διαδικασία ψηφιοποίησης στις ΑΕ και την οικονομική υπηρεσία, αλλά και μια βάση δεδομένων για τους αθλητικούς και πολιτιστικούς Συλλόγους την Περιφέρειας.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine