Σχόλιο κατά τας Γραφάς περί υποψηφίων ή περί του «κατεβάσματός» τους στις εκλογές

29.05.2019 12:57

Του Νικόλαου Παπανικολόπουλου, Υποναυάρχου Λ.Σ (ε.α)

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Για τους υποψηφίους, συνήθως λέμε, πως «κατεβαίνουν στις εκλογές» δηλαδή «πέφτουν», καθώς το ρήμα «κατεβαίνω» σημαίνει πως πηγαίνω από ένα ψηλότερο μέρος σε ένα κατώτερο. Ο θυμόσοφος λαός μας το επιβεβαιώνει   λέγοντας «Γλώσσα λανθάνουσα τ' αληθή λέγει».
 
Καλό είναι ο κάθε υποψήφιος που «συμμετέχει στις εκλογές» και μέσα από την εκλογή του να προσπαθεί να ανεβάσει την κοινωνία μας από κατώτερο σε ψηλότερο επίπεδο. Κυρίως, και δυστυχώς, συμβαίνει το αντίθετο.
 
Το θεόπνευστο και αιώνιο βιβλίο, η Αγία Γραφή, εδώ και 3.000 χρόνια απευθύνεται στους παντός είδους άρχοντες της κάθε εποχής. Φυσικά και σ’ αυτούς που θα προκύψουν από τις μόλις διενεργηθείσες αλλά μη περατωθείσες  εκλογές. Το παραθέτουμε, σε απλή νεοελληνική γλώσσα για να το έχουν υπόψη τους:
 
Ακούστε αυτά, άρχοντες, και συνετιστείτε…
Ακούστε σεις, οι οποίοι κυριαρχείτε στους λαούς και οι οποίοι έχετε
αλαζονεία  για την εξουσία σας…
Μάθετε ότι, η εξουσία και η κυριαρχία σας έχει δοθεί εκ μέρους του Κυρίου
και Αυτός θα εξετάσει και θα ελέγξει τα έργα σας και θα ερευνήσει
τις σκέψεις και τις αποφάσεις σας…
Θα πέσει πάνω σας η τιμωρία, διότι η τιμωρία των παρανόμων αρχόντων είναι τρομερά…
Οι άσημοι και απλοϊκοί άνθρωποι είναι άξιοι της συγγνώμης και
του ελέους του Θεού.
Οι άρχοντες όμως, θα κριθούν και θα δικαστούν με αυστηρότητα.  
 
Σοφία  Σολομώντος, Κεφ. Στ΄ στίχοι 1-6
 
Οι άρχοντες θα κριθούν και θα δικαστούν με αυστηρότητα.
 

Αλεξανδρούπολη, 28 Μαΐου 2019

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine