Πρόσβαση στην Εργάνη αποκτούν οι εργαζόμενοι

11.07.2019 14:32

Διαδικτυακή ενημέρωση για τα ένσημα και τη σύμβαση εργασίας

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Οι εργαζόμενοι που έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μπορούν πλέον να ενημερώνεται μέσω της ιστοσελίδας employees.yeka.gr. για τη σύμβαση εργασίας τους, τον μισθό του, το ωράριο εργασίας αλλά και για τα ένσημα που έχουν δηλωθεί από τον εργοδότη τους.
 
Παράλληλα, ο εργαζόμενος μπορεί να ενημερωθεί κατά αυτόν τον τρόπο και για την νόμιμη υπερωριακή απασχόληση αλλά και για την άδεια που δικαιούται.
 
Ο εργαζόμενος έχει την δυνατότητα πρόσβασης πιλοτικά από τις 18.00 έως τις 08.00 καθημερινά στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο και από τις 15 Ιουλίου για όλη τη διάρκεια της ημέρας.
 
Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα που έχουν υποβληθεί από την 1 Ιανουαρίου του 2017 και έπειτα.
 
Ο ενδιαφερόμενος για να ενημερωθεί για όλα τα παραπάνω θα πρέπει:
- Να επισκεφτεί την σελίδα employees.yeka.gr και να βάλει τους κωδικούς taxis.
- Εν συνεχεία στην σελίδα της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μπορεί να αναζητήσει όλα τα έντυπα τα οποία έχουν υποβληθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από την επιχείρηση/εργοδότη από την 1η/1/2017 και αφορούν την εργασιακή του σχέση, τα ένσημα , την απασχόλησή του, το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχει, τη μαθητεία ή την πρακτική του άσκηση.
 
Τα έντυπα αυτά είναι:
Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης).
Ε4: Πίνακας προσωπικού (Ετήσιος/ Αρχικός/ Ετήσιος Συμπληρωματικός/ Συμπληρωματικός Ωραρίου/ Τροποποιητικός Αποδοχών).
Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού.

Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση).
Ε7 Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου.
Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.Ε9: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας.Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine