Αυξάνεται το ποσό που πληρώνει ο Δήμος Κομοτηνής στη ΔΙΑΑΜΑΘ

02.08.2019 10:32

Κώστας Μαρκενδούδης

Τα 1.641.000 ευρώ θα φτάσουν οι εισφορές στη ΔΙΑΑΜΑΘ, σύμφωνα με το νέο σχέδιο κανονισμού τιμολόγησης - Αντιδράσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής για την αύξηση

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Θα αυξηθεί το 2020 το ποσό που θα πληρώσει ο Δήμος Κομοτηνής στη ΔΙΑΑΜΑΘ για τη διαχείριση των απορριμμάτων,  φτάνοντας τα 1,64 εκ. ευρώ, σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού τιμολόγησης για το οποίο γνωμοδότησε θετικά, κατά πλειοψηφία, την Πέμπτη 1 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής.
 
Το συμβούλιο πραγματοποιήθηκε με την Αντιδήμαρχο κ. Κατερίνα Ιωαννίδου να εκπροσωπεί το Δήμαρχο Κομοτηνής κ. Πετρίδη, ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα, καθώς την Πέμπτη συγκεντρώθηκε η απαραίτητη πλειοψηφία για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης. 

Αλλάζουν οι υποχρεώσεις για τους Δήμους 

Ο νέος κανονισμός αλλάζει τις χρεώσεις για όλους της Δήμους της ΑΜΘ, μιας και η τιμολογιακή πολιτική των ΦΟΔΣΑ, καθορίζεται στη βάση επίτευξης των στόχων της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ και της κυκλικής οικονομίας και προσδιορίζεται από την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2939/2001,την αρχή της ανταποδοτικότητας και της διαφάνειας, τη δημιουργία κινήτρων για τη μείωση του όγκου και της επικινδυνότητας των αποβλήτων και της ανακύκλωσης–ανάκτησής τους και την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων που θέτει η κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.
 
Ο κανονισμός τιμολόγησης προσδιορίζει την ετήσια εισφορά των ΟΤΑ Α’ βαθμού, για την πλήρη ανάκτηση του ετήσιου κόστους διαχείρισης των ΦΟΔΣΑ. Η ετήσια εισφορά των Δήμων, καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις και η πληρωμή κάθε τριμηνιαίας δόσης γίνεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του αντίστοιχου τριμήνου. 

Ίδια τα απορρίμματα, αυξημένη η εισφορά 

Η μελέτη του κανονισμού καθορίζει το ποσό που θα πληρώσει ο Δήμος σύμφωνα με τα στοιχεία του ηλεκτρονικό Μητρώου Απορριμμάτων για το 2018, όταν και ο Δήμος Κομοτηνής παρήγαγε 22.468,58 τόνους σύμμεικτων απορριμμάτων, καθώς και 2.872,20 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών.
 
Για το 2020, εκτός από τις Μονάδες που υφίστανται και λειτουργούν ήδη υπ’ ευθύνη της ΔΙΑΑΜΑΘ, προβλέπεται και η ανάληψη της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ξάνθης, ενώ από τις αρχές του 2020 η ΔΙΑΑΜΑΘ θα αναλάβει να εκτελέσει τις εργασίες μεταφόρτωσης των απορριμμάτων (σύμμεικτων, ανακυκλώσιμων, υπολειμμάτων) και της μεταφοράς αυτών μετά τη μεταφόρτωσή τους σε ΣΜΑ.
 
Έτσι η ετήσια εισφορά του Δήμου Κομοτηνής θα αυξηθεί σημαντικά, από 1.124.995 ευρώ στα 1.323.978,98 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, φτάνοντας τα 1.641.733,94 με ΦΠΑ. 

Επιβάρυνση από το κόστος μεταφόρτωσης και μεταφοράς 

Σχετικά με την αύξηση που υπάρχει στην ετήσια εισφορά των Δήμων για το 2020 σε σχέση με το 2019, η ΔΙΑΑΜΑΘ στην εισήγησή της σημειώνει πως στο σύνολο της Περιφέρειας ΑΜΘ θα πραγματοποιείται επεξεργασία των σύμμεικτων στερεών αποβλήτων τωνΔήμων, βιολογική επεξεργασία του οργανικού κλάσματος και διάθεση μόνο του υπολείμματος, ώστε η διαχείριση να είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία και να μην υπάρχει απειλή προστίμων ή/και επιβάρυνση από την επιβολή περιβαλλοντικής εισφοράς.
 
Στην ετήσια εισφορά συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αποβλήτων μετά τη συλλογή τους και μεταφορά τους στα ΣΜΑ από τους Δήμους, σύμφωνα και με τις αρμοδιότητες των ΦΟΔΣΑ.
 
Το κόστος αυτό για το 2019 βάρυνε τους ίδιους τους Δήμους, οι οποίοι πλέον θα μπορούν να εστιάσουν στην αποκομιδή και στην καθαριότητα.
 
Στόχος της ΔΙΑΑΜΑΘ είναι η επιδότηση και επιβράβευση πρακτικών κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης των Δήμων. Για αυτό το λόγο, ήδη από τη μελέτη της ετήσιας εισφοράς του έτους 2019,πριν ακόμα δημοσιευτεί η ΚΥΑ περί κανονισμού τιμολόγησης ΦΟΔΣΑ, όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες χρεώνονταν στον εκάστοτε Δήμο με βάση τα σύμμεικτα ΑΣΑ που αυτός παρήγαγε, πριμοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο τις ποσότητες της ανακύκλωσης. Το σκεπτικό αυτό υιοθετήθηκε και στην ΚΥΑ, όπου οι εργασίες με μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα χρεώνονται πιο ακριβά, ενώ παρέχεται η δυνατότητα στον εκάστοτε ΦΟΔΣΑ να μηδενίζει τη χρέωση των υπηρεσιών ανάκτησης χωριστά συλλεγέντων ανακυκλώσιμων υλικών.
 
Βέβαια παρέχεται έκπτωση στο ποσό της ετήσιας εισφοράς για τους Δήμους που θα καταφέρουν συγκεκριμένα ποσοστά ανακύκλωσης, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Κομοτηνής.
 
Για αυτό και η ΔΙΑΑΜΑΘ θεωρεί πως οι Δήμοι πρέπει να εστιάσουν στην ενίσχυση της ανακύκλωσης και την αύξηση των ποσοτήτων που οδηγούνται για ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση, σε σχέση με τα σύμμεικτα ΑΣΑ τους. 

Επιφυλάξεις από την αντιπολίτευση 

Τις επιφυλάξεις της παράταξής της «Εμείς η Πόλη» εξέφρασε η επικεφαλής της κ. Φελίνα Καζάκου, ξεκινώντας από το γεγονός ότι η συνεδρίαση της Πέμπτης είναι η πολλοστή φορά που η ΔΙΑΑΜΑΘ, παρά την πρόσκληση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, απέστειλε θέμα χωρίς όμως να παρίσταται εκπρόσωπός της, και μάλιστα για ένα θέμα το οποίο αφορά την αύξηση του ποσού που θα κληθούν να καταβάλλουν οι Δήμοι, κάτι που πιστεύει ότι απαξιώνει το ρόλο του Συμβουλίου.
 
Η εισηγητική ενημέρωση δεν τους ικανοποιεί, σημείωσε, μιας και τους βρίσκουν αντίθετους τόσο τα ποσά που περιλαμβάνονται, αλλά και ενέργειες που καταγράφονται.
 
Επιπλέον είναι αντίθετοι στην αύξηση των τελών εισφοράς ιδιαίτερα όταν δεν έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το επόμενο πρόγραμμα δράσης που θα υλοποιήσει η ΔΙΑΑΜΑΘ, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο έρχεται στο Δήμο για την παροχή γνωμοδότησης.
 
Για αυτό και ως παράταξη απείχαν από τη διαδικασία.
 
Από την πλευρά της «Πολη-τικής Ανατροπής» η κ. Ελένη Λαφτσή, που είχε παραστεί στην πρώτη συνεδρίαση την Τετάρτη αλλά έλειπε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων από τη συνεδρίαση της Πέμπτης, είχε καταθέσει επιστολή στην οποία τονίζει πως από τις 1.124.000 ευρώ το 2019 ο Δήμος καλείται να πληρώσει 1.641.000 ευρώ, μια μεγάλη αύξηση που δεν αιτιολογείται πώς προκύπτει από πρόσθετες παρεχόμενες εργασίες οι οποίες την δικαιολογούν, όταν το ποσό των απορριμμάτων παραμένει σταθερό.
 
Στην επιστολή, που αναγνώστηκε στο συμβούλιο, τονίζεται ότι η αύξηση αυτή είναι πιθανό να οδηγήσει σε αύξηση και στα τέλη των πολιτών. Ο Δήμος εκφέρει μόνο γνώμη και η ΔΙΑΑΜΑΘ μπορεί να αποφασίσει μόνη της όμως θεωρεί πως η στοιχειώδης δημοκρατική και διαφανής λειτουργία τόσο του Δήμου όσο και της ΔΙΑΑΜΑΘ απαιτεί να υπάρξουν στην διάθεσή τους τα πλήρη στοιχεία και επιπλέον χρόνος για να ληφθεί απόφαση.
 
Αυτή δε η απόφαση θεωρεί πως θα πρέπει να ληφθεί από την νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα αναλάβει τη διοίκηση, με την παράταξη επίσης να απέχει. 

Θετική η γνωμοδότηση του συμβουλίου 

Από την πλευρά του Δήμου η κ. Ιωαννίδου σημείωσε πως η αύξηση μεσοσταθμικά είναι μικρότερη από αυτή των άλλων Δήμων, ενώ παίρνει και έκπτωση από την λειτουργία του ΧΥΤΑ για την υποστήριξη του Έβρου.
 
Έτσι επειδή ήταν καλύτερα οργανωμένος ο Δήμος, δεν θα έχει αυτή την επιβάρυνση, όμως με δεδομένο ότι εφαρμόζεται η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» τόνισε πως θα πρέπει να γίνουν οι προετοιμασίες ώστε να μείνουν χαμηλά τα κόστη.
 
Πρόθεση τόσο αυτής, όσο και όπως πιστεύει της επόμενης διοίκησης, είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές και να γίνει καλύτερη αποκομιδή και περισυλλογή των σκουπιδιών, ώστε να μην επιβαρύνονται με αυτά τα υπέρογκα ποσά.
 
Το σχέδιο βρίσκεται σε καλή πλευρά, σημείωσε, και αν θα μπορούσαν να πιέσουν σε κάτι, θα ήταν στην αύξηση του ποσοστού των προσόδων λόγω της επιβάρυνση του ΧΥΤΑ στην Κομοτηνή με τα απορρίμματα των άλλων περιοχών.
 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΚΕΜΕΑ κ. Γιάννης Γκαράνης, που θα αναλάβει από το Σεπτέμβριο την θέση του Δημάρχου Κομοτηνής, σημείωσε πως η ΔΙΑΑΜΑΘ είναι μια διαδημοτική εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας, εφόσον ανέλυσε και αποφάσισε τις τροποποιήσεις αυτές, έχουν καλύτερη εικόνα της κατάστασης και των αναγκών.
 
Τελικά το συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά, απεχόντων των δύο παρατάξεων της αντιπολίτευσης που παρέστησαν στο συμβούλιο.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine