Εγκρίθηκε η κατανομή των θέσεων του προγράμματος Άθλησης για Όλους 2019-2020

23.08.2019 09:52

13 θέσεις στη ΔΚΕΠΠΑ Κομοτηνής

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Εγκρίθηκε με υπουργική απόφαση η κατανομής Θέσεων για προσλήψεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση δήμων και περιφερειών και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2019-2020
 
Ειδικότερα με την υπουργική απόφαση εγκρίθηκε η κατανομή 1.145 θέσεων για το σύνολο της χώρας κατ΄ ανώτατο όριο. Από αυτές, σύμφωνα με την κατανομή 13 είναι οι θέσεις που αντιστοιχούν στη ΔΚΕΠΠΑ Κομοτηνής για την υλοποίηση του προγράμματος.
 
Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής επιλέγονται βάσει του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο, και υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, διάρκειας έως 8 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
 
Από τις προσλήψεις όπως προκύπτει από την απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ αυτών, συνολικού ύψους 5.985.022,91 ευρώ περίπου κατ' ανώτατο όριο, η οποία θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από την είσπραξη εσόδων από την καταβολή αντιτίμου, υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους, ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine