Σε μίσθωση ακινήτου για άστεγο με κινητικά προβλήματα θα προχωρήσει ο Δήμος Κομοτηνής

30.08.2019 09:46

Κώστας Μαρκενδούδης

Μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Στη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής θα προχωρήσει ο Δήμος Κομοτηνής, στο οποίο θα διαμείνει άστεγος.
 
Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 28 Αυγούστου, και σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, μετά από έγγραφο της Εισαγγελίας και του Δημάρχου, πρέπει να προβούν στην μίσθωση ακινήτου (κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος) ισόγειας οικίας καταλύματος για τον άστεγο κ. Κ. Χ. δεδομένο ότι το συγκεκριμένο άτομο εμφανίζει κινητικά προβλήματα.
 
Η Δ/νση Κοινωνικών Πολιτικών, τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Ισότητας των Φύλων καθόρισε με έγγραφό της τους χώρους που πρέπει να έχει το ακίνητο αλλά και τους λόγους για τους οποίους προβαίνουν  σε αυτήν τη διαδικασία διότι ο Δήμος οφείλει να φροντίζει, να παρέχει στέγη σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και περίθαλψης.
 
Η φιλοξενία αυτή ως σήμερα γίνεται σε δομή αστέγων που διατηρεί ο Δήμος Κομοτηνής.
 
Η έως τώρα εμπειρία όμως κατέδειξε ότι οι χώροι του συγκεκριμένου ακινήτου είναι αφ’ ενός μεν ανεπαρκείς για την κάλυψη όλων των αναγκών που προκύπτουν, αφετέρου δε ακατάλληλη για συνύπαρξη ατόμων, που ακριβώς λόγω της ανέχειας τους, εμφανίζουν συχνά προβληματική συμπεριφορά ή αντιμετωπίζουν κινητικές δυσλειτουργίες με δυσκολία πρόσβασης στο συγκεκριμένο ακίνητο.
 
Για αυτό και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει στη μίσθωση ακινήτου.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine