Εκτός του κεντρικού δρόμου των Σαπών τα φορτηγά

27.12.2019 19:06

Απαγόρευση εισόδου φορτηγών οχημάτων εκτός των οχημάτων τροφοδοσίας

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Να βελτιώσουν την κατάσταση έχουν σαν στόχο οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του Δήμου

Να αφήσει εκτός της οδού Παπαδήμα, της κεντρικής οδού της πόλης των Σαπών, τα φορτηγά οχήματα άνω των 3,5 τόνων, θέλει ο Δήμος Μαρωνείας Σαπών, με στόχο να βελτιωθεί η κατάσταση στο κέντρο της πόλης.

Έτσι στο πιο πρόσφατο Δημοτικό συμβούλιο εγκρίθηκε μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων βελτίωσης συνθηκών κυκλοφορίας, επί της οδού Παπαδήμα, που προβλέπει την τοποθέτηση πέντε ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-23 απαγόρευσης εισόδου σε οχήματα >3.5tn, με υποσημείωση εξαίρεσης διέλευσης οχημάτων τροφοδοσίας.

Έτσι η απαγόρευση θα ισχύει από οδό την Παπαδήμα 4, στη συμβολή με οδό Αγησιλάου, έως τον αριθμό 34, στη συμβολή με οδό Μπακάλμπαση.

Ο Δήμος προχωρά σε αυτή την κίνηση προκειμένου να επιλυθούν υπάρχοντα προβλήματα και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών αναγκών, οι οποίες πιθανόν να προκύψουν.Τα μέτρα αναμένονται να συμβάλουν στην μείωση των ατυχημάτων και βελτίωση της οδικής ασφάλειας, τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ, αλλά και την προώθηση των ήπιων μέσων μεταφοράς όπως το ποδήλατο και η πεζή μετακίνηση, τα οποία θα πρέπει να αποτελούν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης των πολιτών.

Παράλληλα αναμένεται να υπάρξει βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών με την μείωση των εκπομπών ρύπων και του θορύβου, αλλά και της προσβασιμότητας σε περιοχές όπου σήμερα η μετακίνηση γίνεται κυρίως με ΙΧ, πέρα από την ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας στο κέντρο των Σαπών, με την βελτίωση της προσβασιμότητας σε αυτό.

Πρόσθετος σκοπός των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι η καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων οδικών υποδομών για την βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των πολιτών των Σαπών, στα πλαίσια της βιώσιμης κινητικότητας και όχι της παραδοσιακής διαδικασίας.

Πολλαπλά τα ζητήματα της κυκλοφορίας στις Σάπες

Να σημειωθεί πως στη μελέτη που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρωνείας Σαπών, τονίζεται πως η συσσώρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης σε συνδυασμό με την απόδοση μεγάλης ελευθερίας κινήσεων στα ΙΧ οχήματα, οδηγεί στην υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, στη διαμόρφωση δυσμενών συνθηκών για τις μετακινήσεις των πεζών και τελικά σε αρνητικά αποτελέσματα τόσο για το εμπόριο, που αποτελεί και την κύρια κεντρική οικονομική δραστηριότητα, όσο και για την αναψυχή και την κίνηση στο κέντρο, καθώς και για την ψυχολογία των κατοίκων.

Αναφέρει δε πως είναι γενικά παραδεκτό πως η αναβάθμιση των κεντρικών περιοχών των πόλεων περνά αναγκαστικά μέσα από την υλοποίηση και εφαρμογή μέτρων υποβάθμισης της εποχούμενης κυκλοφοριακής τους λειτουργίας (με ιδιωτικά μέσα μεταφοράς) και αναβάθμισης των συνθηκών προσπέλασης με δημόσια μέσα μεταφοράς και κίνησης των πεζών.

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα αυτή και τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, τονίζεται στη μελέτη πως ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών πρέπει να προβεί και σε λοιπές σημαντικές παρεμβάσεις και αναπλάσεις με τη δημιουργία/διαμόρφωση πλατειών και πεζοδρόμων στην στενή περιοχή του κέντρου των Σαπών.

Ως στενό εμπορικό κέντρο, ορίζεται η περιοχή στην οποία θα πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις, επί της οδού Παπαδήμα, με το πλάτος της οδού στο συγκεκριμένο τμήμα να είναι 10 μέτρα ενώ το πλάτος του εκατέρωθεν πεζοδρομίου 2 μέτρα.

Η περιοχή αποτελεί το Πολεοδομικό κέντρο των Σαπών, με κεντρικές λειτουργίες της πόλης - τοπικό κέντρο - υπηρεσίες, καταστήματα που προκαλούν ιδιαίτερο κυκλοφοριακό φόρτο και αυξάνουν τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης και κατοικία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πρόβλημα της στάθμευσης, που είναι ένα από τα σημαντικότερα που σχετίζονται με την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα. Παρουσιάζεται μεγάλη ζήτηση για στάθμευση κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, ενώ τα σταθμευμένα οχήματα καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του διαθέσιμου δημόσιου χώρου υποβαθμίζοντας το αστικό περιβάλλον και δυσχεραίνοντας σε πολλές περιπτώσεις την κίνηση των πεζών και άλλων ευάλωτων χρηστών. Συγκεκριμένα παρατηρείται παράνομη διπλοστάθμευση, όσο και στάθμευση πάνω σε πεζοδρόμια, όπου αυτά έχουν ικανό πλάτος.

Για αυτό και στη μελέτη κρίνεται σκόπιμη η σύνταξη μελλοντικά ολοκληρωμένης μελέτης ρύθμισης του κυκλοφοριακού στο σύνολο του οικισμού και η ενδεχόμενη ένταξη του έργου του στο Πράσινο Ταμείο όπου εκτός των υπολοίπων θα περιλαμβάνει τη διαμόρφωση νέων χώρων στάθμευσης στην πόλη ώστε να ενισχυθούν οι προσφερόμενες θέσεις στάθμευσης περιμετρικά του κέντρου.

Τα συμπεράσματα της κυκλοφοριακής μελέτης

Τα γενικά συμπεράσματα της μελέτης συνοψίζονται στα εξής:
  • Τα προβλήματα του οδικού δικτύου της πόλης των Σαπών δεν οφείλονται στους αυξημένους φόρτους της κυκλοφορίας, αλλά οι αιτίες τους εντοπίζονται στα «φτωχά» χαρακτηριστικά των περισσότερων οδών, σε συνδυασμό με τις αυξημένες σε ορισμένες περιπτώσεις λειτουργικές τους απαιτήσεις, στην απουσία οργάνωσης τόσο της στάθμευσης παρά την οδό όσο και στους υπαίθριους χώρους στάθμευσης και στην έλλειψη αστυνόμευσης.
  • Οι προτάσεις που διατυπώνονται έχουν στόχο την ομαλοποίηση της κυκλοφοριακής ροής, την αποσυμφόρηση κάποιων ιδιαίτερα επιβαρυμένων τμημάτων, την απελευθέρωση τμήματος του πλάτους οδοστρώματος με συνέπεια την δημιουργία πρόσθετων νόμιμων θέσεων στάθμευσης παρά την οδό και την βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας, ως απόρροια της καλύτερης οργάνωσης της κυκλοφοριακής ροής και των χώρων στάθμευσης.
  • Οι προτάσεις μακροπρόθεσμα, θα επιτύχουν την απρόσκοπτη σύνδεση όλων των αξόνων της πόλης, θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα της ευρύτερης περιοχής του κέντρου και θα ενθαρρύνουν την πεζή μετακίνηση, χωρίς να επιβαρύνουν τις κινήσεις των βαρέων ενώ παράλληλα θα βελτιωθεί και η εικόνα της πόλης εντός του κέντρου της.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine