Από το «φαίνεσθαι» στο «είναι» ένα βραβείο δρόμος

09.01.2020 19:34

Της Έκδοσης

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Στην εποχή που η εικόνα παίζει κυρίαρχο ρόλο, στην εποχή που η εντύπωση δημιουργεί αλήθεια δεν είναι παράδοξο ό,τι τελικά καταχωρούμε ως «αλήθεια» στο μυαλό μας να βασίζεται σε «πλαστά» στοιχεία. Τα παραδείγματα, χωρίς να χρειάζεται να το καλοσκεφτείτε, δεν είναι και λίγα, ειδικά σε τούτο τον τόπο.
 
Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί και η πρόσφατη βράβευση της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός στα BRAVO Awards 2019, στην κατηγορία “Προστασία Οικοσυστημάτων & Βιοποικιλότητα”.
 
Το γεγονός κατακρίνει με επιστολή του προς τον διοργανωτή του θεσμού, το Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών (QualityNet Foundation),το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων, ασκώντας σκληρή κριτική στα κριτήρια απονομής των εν λόγω βραβείων, στην έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης πάνω στα περιβαλλοντικά εγκλήματα της Ελληνικός Χρυσός και στην απόπειρα φθηνής προπαγάνδας και παραπληροφόρησης που υποβιβάζουν τις αρχές της περιβαλλοντικής συνείδησης.
 
Σύμφωνα με την αναφερθείσα επιστολή, «η εταιρεία “Ελληνικός Χρυσός” βραβεύθηκε στα BRAVO Sustainability Awards 2019 στην κατηγορία “Προστασία Οικοσυστημάτων & Βιοποικιλότητα”, με σκοπό να αναδειχθεί ως μια επιχείρηση με πρωτοβουλίες που θα δημιουργήσουν την «Ελλάδα του Αύριο». Το πρόβλημα είναι ότι η πληροφόρηση των διοργανωτών και των Επιτροπών Αξιολόγησης προέρχεται αποκλειστικά από την επιχείρηση ή τον φορέα που επιδιώκει την βράβευσή του. Η απονομή διακρίσεων σε εταιρείες που σκοπίμως παραπληροφορούν εκθέτει τους διοργανωτές και υποβιβάζει το θεσμό των βραβεύσεων σε εργαλείο επικοινωνιακής προβολής και προπαγάνδας.
 
Η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» παραβιάζει συστηματικά και κατ’ εξακολούθηση την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους εγκεκριμένους για τις δραστηριότητές της περιβαλλοντικούς όρους. Αναφέρεται ενδεικτικά η συστηματική ρύπανση των υδάτων με βαρέα τοξικά μέταλλα (κάδμιο, μόλυβδο, ψευδάργυρο, αρσενικό) από την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας της (2011) μέχρι σήμερα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται επίσης ότι η συγκέντρωση μολύβδου στα επιφανειακά ύδατα του ρέματος Μαυρόλακκα στην Ολυμπιάδα βρέθηκε 985% πάνω από το ισχύον όριο, προκαλώντας γιγαντιαία ρύπανση στο ρέμα. Επιπλέον η εταιρία διαχειρίζεται και διακινεί επικίνδυνα απόβλητα, αδιαφορεί για τις συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία των εργαζομένων και των κατοίκων, ενώ παραβιάζει εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους με την κατασκευή του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακα, ο οποίος μέχρι σήμερα λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας».
 
Ή για να το θέσουμε συνοπτικά, από το «φαίνεσθαι» στο «είναι» ένα βραβείο δρόμος…Στην εποχή μας αρκεί αυτό.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine