Νέος ρόλος για τον Γιώργο Πετρίδη

20.01.2020 18:57

Αναλαμβάνει Επιστημονικός Συνεργάτης στην ΠΕΔ ΑΜΘ

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Νέα καθήκοντα και διαφορετικό ρόλο αναλαμβάνει ο πρώην δήμαρχος Κομοτηνής κ. Γιώργος Πετρίδης, μετά την απόφαση για απόσυρση (προσωρινή ή μόνιμη ο χρόνος θα το δείξει) από την ενεργό πολιτική δράση.
 
Όπως προκύπτει από απόφαση που υπογράφει ο Πρόεδρος της ΠΕΔ ΑΜΘ κ. Βασίλης Μαυρίδης, δήμαρχος Ορεστιάδας, ο κ. Πετρίδης προσλαμβάνεται ως επιστημονικός συνεργάτης στην ΠΕΔ.
 
Σύμφωνα με την απόφαση τα νέα καθήκοντά του κ. Πετρίδη είναι η συμβουλευτική επιστημονική υποστήριξη του Προέδρου της ΠΕΔ και των οργάνων διοίκησης αυτής, σε θέματα  Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο των καθηκόντων που αναλαμβάνει είναι η παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που ενδεικτικά αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών της, παροχή επιστημονικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που της απασχολεί, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και της τεχνολογίας, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων ή σε κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από τον Πρόεδρο καθώς και η με κάθε τρόπο υποστήριξη του έργου του Προέδρου της ΠΕΔ, λαμβανομένου υπ’ όψιν του ειδικού γνωστικού αντικειμένου και της εμπειρίας του σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης.
 
Η δαπάνη μισθοδοσίας θα καλυφθεί από την υπάρχουσα πίστωση στον προϋπολογισμό της ΠΕΔ ΑΜΘ. Χ.Λ.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine