«Όχι στην εξίσωση πανεπιστημιακών και κολεγιακών πτυχίων»

22.01.2020 06:37

Ψήφισμα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Την αντίδραση της στην επιχειρούμενη εξίσωση πτυχίων ΑΕΙ με αυτά κολλεγίων για διορισμό εκπαιδευτικών στο δημόσιο από πλευράς κυβέρνησης εκφράζει η Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ μέσω ψηφίσματος. Η Σχολή καλεί το υπουργείο Παιδείας να αποσύρει τη διάταξη και να προσέλθει σε διαβούλευση με τα Πανεπιστήμια, ανατρέποντας παράλληλα τους ισχυρισμούς περί εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 
Αναλυτικά το ψήφισμα:
 
«Με έκπληξη και οδύνη πληροφορηθήκαμε για τη διάταξη που πρόσφατα κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή και κάνει δεκτά τα πτυχία κολεγίων για τον διορισμό εκπαιδευτικών στο δημόσιο. Ήτοι, καταργεί από το παράθυρο το άρθρο 16 του Συντάγματος και βάζει κανονικά από την πόρτα τα επί πληρωμή πτυχία από κάθε φύσης ιδιωτικά κολέγια.
 
Με βάση το άρθρο 50, ο ΑΣΕΠ θα κάνει δεκτούς τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής (άρα και των ιδιωτικών κολεγίων που λειτουργούν ως παράρτημά τους) για τον μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία, ακόμη και αν οι υποψήφιοι δεν έχουν εξασφαλίσει την ακαδημαϊκή αναγνώριση των πτυχίων τους μέσω ΔΟΑΤΑΠ. Η διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εισηγείται το άρθρο 50 του νομοσχεδίου είναι ασαφής, δεν συνάδει με τις αρχές της αριστείας, την όποια η κυβέρνηση επικαλείται, και αν εφαρμοστεί θα προξενήσει προβλήματα και θα υποβαθμίσει τη δημόσια εκπαίδευση. Με το άρθρο 50, κατοχυρώνει επαγγελματικό δικαίωμα εργασίας στην εκπαίδευση σε οποιονδήποτε κάτοχο  πτυχίου ή σχετικών επαγγελματικών προσόντων, ανεξαρτήτως τρόπου και χωράς απόκτησης τους, παρακάμπτοντας τον ΔΟΑΤΑΠ και χωρίς καν να επιβάλει την κατοχή παιδαγωγικής επάρκειας!
 
Παρακάμπτει ομοίως κάθε έννοια αξιολόγησης και πιστοποίησης των εκπαιδευτικών μονάδων που χορηγούν πτυχία και με τρόπο αντιεπιστημονικό εξισώνει διαφορετικού επίπεδου σπουδές και ιδρύματα. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, προς την οποία είναι εύλογο να εναρμονίζεται η ελληνική, δεν επιβάλλει την χωρίς ποιοτικά στοιχεία αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Αντίθετα, η σχετική κοινοτική Οδηγία (2005/36) ρητά αναφέρει ότι «τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα να ορίζουν το ελάχιστο επίπεδο απαραίτητων προσόντων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στην επικράτειά τους». Ειδικά στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης η Πολιτεία οφείλει να εξαντλήσει όλες τις θεσμικές της δυνατότητες για τη διασφάλιση και την πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών. Το Υπουργείο είναι αναγκαίο να διασφαλίσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, εντός του εθνικού πλαισίου, να επεξεργαστεί και να προτείνει ένα σοβαρό και αναλυτικό πλαίσιο ελέγχου των εκπαιδευτικών και λοιπών διαδικασιών αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στον χώρο της εκπαίδευσης, διευρύνοντας τη δικαιοδοσία του ΔΟΛΤΑΠ και θεσπίζοντας κριτήρια που θα προφυλάσσουν και θα ελέγχουν τα προσόντα των υποψήφιων εκπαιδευτικών αλλά και των φορέων της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
 
Η παρούσα διάταξη πρέπει να αποσυρθεί και το Υπουργείο να προχωρήσει, με βάση και την Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, σε διαβούλευση με τα Πανεπιστήμια, με σκοπό την επίτευξη της συνταγματικής ισότητας, που θα οδηγήσει και στην ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης.
 
Εκ μέρους της Κοσμητεία της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
 
Η Κοσμητόρισσα, Καθηγήτρια Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή
Η Πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, Καθηγήτρια Μαρία Τζιάτζη
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, Καθηγητής Εμμανουήλ
Βαρβούνης»


ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine